Mērķauditorija

Kurss paredzēts dalībniekiem, kam ikdienas darba sastāvdaļa ir preču vai materiālu aprites organizēšana vai nodrošināšana noliktavā. Kurss būs noderīgs arī darbiniekiem uzņēmumos, kuros tiek ieviests materiāla resursu plānošanas (MRP) sistēmas pielietojums.

 

PROGRAMMA

 • Preču plūsmas organizācija, noliktavas izkārtojuma plānošana.
 • Efektīva preču pieņemšana, pārbaude, marķēšana un reģistrācija ERP.
 • Darbs ar ienākošo preču piegādātājiem - iepirkumi un reklamācijas.
 • Iepirkto preču piegāžu un kvalitātes KPI.
 • Preču ievietošana un administrācija noliktavā, tai skaitā FIFO, inventarizācijas process, komplektēšanas optimizācija.
 • Preču plūsmas kontrole, izmantojot svītrkodu reģistrāciju.
 • Plauktu drošība un rīkošanās ar aprīkojumu (pasniedzēja personīgā pieredze).
 • Darbinieku apmācības veidošana noliktavas darbā.

 

Mācību process un metodes

Mācību procesā dalībnieki apgūst teorētisko vielu, pilda praktiskos uzdevumus, piedalās diskusijās, saņem praktiskus rīkus noliktava darba organizēšanai un atgriezenisko saiti no pasniedzēja un citiem dalībniekiem.

 

Atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Labas idejas par pareizāku preču nolietojuma izvērtēšanu, uzklausīta pieredze - viedokļi, kā darbi norit citās noliktavās - labas idejas, no kā ņemt piemēru.
 • Metodes procesu uzlabojumiem, LEAN un TOC, stratēģijas matrica.
 • Paplašināju zināšanas par noliktavām caur ražošanas noliktavas prizmu.
 • Daudz jaunu atziņu, pieredzes apmaiņa, idejas, kuras īstenot ikdienā, praktiskie piemēri.
 • Deva man jaunas spējas noliktavas darbos.
 • Ļoti izsmeļoša informācija, kā pareizi plānot noliktavas darbu, atlikumus, izvietojumu, darbības.
 • Vērtīga pieredze no praktiķiem.
 • Ļāva izprast faktorus, kas ir svarīgi noliktavai. Metodes, kam pievērst uzmanību.
 • Ieguvu iespēju iedziļināties uzņēmuma procesos, aizdomāties par jauniem risinājumiem, kas ikdienā, aizņemtā darba grafika dēļ nav tik vienkārši.  
 • Ieguvu daudz labas idejas, kas palīdzētu strādāt labāk.       
 • FIFO (jaunu lokāciju izveide ar uzlabotu FIFO darbību). Ražošanas līnijas uzpildes veids un noliktavas izkārtojums, kas ievērojami atvieglo inventūras ieekonomē darbinieka laiku.
 • Informācija tika pasniegta ļoti viegli uztverama un informatīvi bagāta ar piemēriem no dzīves.                                                                                                                                                     

 

T. Peters reiz teicis, ka gandrīz visi kvalitātes uzlabojumi rodas no dizaina, ražošanas, izkārtojuma, procesu un procedūru vienkāršošanas.

Sāciet ar noliktavas sakārtošanu – tā daudz ko atrisinās!

Nāciet pēc rīkiem, padoma, pieredzies pie tiem, kam tas izdodas ik dienu.

Uz tikšanos!

Norises laiks

11. aprīlī (09:00 - 17:00). O, ouu, šis kurss ir izpārdots. Nākamo meklējiet jūnijā. Tēma pieejama arī konsultācijām

Cena

250.00 EUR + PVN