Mērķauditorija

Kurss paredzēts dalībniekiem, kam ikdienas darba sastāvdaļa ir preču vai materiālu aprites organizēšana vai nodrošināšana noliktavā. Kurss būs noderīgs arī darbiniekiem uzņēmumos, kuros tiek ieviests materiāla resursu plānošanas (MRP) sistēmas pielietojums.

 

PROGRAMMA

  • Preču plūsmas organizācija, noliktavas izkārtojuma plānošana.
  • Efektīva preču pieņemšana, pārbaude, marķēšana un reģistrācija ERP.
  • Darbs ar ienākošo preču piegādātājiem - iepirkumi un reklamācijas.
  • Iepirkto preču piegāžu un kvalitātes KPI.
  • Preču ievietošana un administrācija noliktavā, tai skaitā FIFO, inventarizācijas process, komplektēšanas optimizācija.
  • Preču plūsmas kontrole, izmantojot svītrkodu reģistrāciju.
  • Plauktu drošība un rīkošanās ar aprīkojumu (pasniedzēja personīgā pieredze).
  • Darbinieku apmācības veidošana noliktavas darbā.

 

Mācību process un metodes

Mācību procesā dalībnieki apgūst teorētisko vielu, pilda praktiskos uzdevumus, piedalās diskusijās, saņem praktiskus rīkus noliktava darba organizēšanai un atgriezenisko saiti no pasniedzēja un citiem dalībniekiem.

 

T. Peters reiz teicis, ka gandrīz visi kvalitātes uzlabojumi rodas no dizaina, ražošanas, izkārtojuma, procesu un procedūru vienkāršošanas.

Sāciet ar noliktavas sakārtošanu – tā daudz ko atrisinās!

Nāciet pēc rīkiem, padoma, pieredzies pie tiem, kam tas izdodas ik dienu.

Uz tikšanos!

Norises laiks

7. februārī (09:00 - 17:00)

Cena

220.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 7. janvārim un saņemiet 10 % atlaidi.