Mērķauditorija

Kurss paredzēts dalībniekiem, kam ikdienas darba sastāvdaļa ir preču vai materiālu aprites organizēšana vai nodrošināšana noliktavā. Kurss būs noderīgs arī darbiniekiem uzņēmumos, kuros tiek ieviests materiāla resursu plānošanas (MRP) sistēmas pielietojums.

 

PROGRAMMA/ 1. diena 

 • Katra noliktavas darbinieka ietekmes zona.
 • Uzlabojumu cikls.
 • Labi organizēta noliktava un darbs tajā.
 • Optimizācijas metodes noliktavu darbā.
 • Disciplīnas uzturēšana ikdienas noliktavu darbā.
 • Padomi noliktavas darba optimizācijā.
 • Pareto princips noliktavas iekārtojumā.
 • Praktiski piemēri noliktavas procesu uzlabojumiem.
 • Preču plūsmas kontrole, izmantojot svītrkodu reģistrāciju.
 • Vispārīgā darba aizsardzība noliktavas darbā.
 • Tehniskais nodrošinājums darbam noliktavā.

 

PROGRAMMA/ 2. diena

 • Uzlabojumu darba plāna izveide un īstenošana.
 • Augsta biznesa kultūra.
 • Lean un TOC efektivitātes uzlabojuma metodes.
 • Noliktavas materiāla plūsmas plānojums.
 • ERP (Enterprise Recource Planning) sistēmas.
 • Sagādes ķēde un tās vadības stratēģijas.
 • Materiāla komplektācijas stratēģijas.
 • Svarīgākie izpildes pamatrādītāji (KPI) noliktavas darbā.
 • Uzglabājamā materiāla daudzuma noteikšana noliktavā.
 • Personāla iesaiste un vadība noliktavas darbā. 

Mācību process un metodes

Kurss sastāv no divām daļām.

 • Pirmā daļa ir paredzēta praktiskām mācībām par noliktavas ikdienas darba uzlabojumu ieviešanu (iesakām dalībniekiem ar minimālām un vidējām priekšzināšanām noliktavas procesu organizēšanā).
 • Otrā daļa paredzēta noliktavas darba vadības uzlabojuma metodēm (iesakām dalībniekiem ar pieredzi noliktavas darbā un vēlmi apgūt padziļināti noliktavas procesu optimizācijas jautājumus).

Kursa dalībnieki apgūs mūsdienīgu, starptautisku pasaules līmeņa organizāciju pielietotu praksi par noliktavas darba optimizāciju. Kurss paredz praktiskus uzdevumus, diskusijas un atgriezenisko saiti no pasniedzēja un citiem dalībniekiem. Pasniedzējs dalīsies pieredzē par noliktavas darba organizāciju, uzlabojumu plāna izveidi un īstenošanu, kā arī piedāvās idejas noliktavas ikdienas darba optimizācijai, vadoties arī pēc LEAN principiem.

 

Atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Labas idejas par pareizāku preču nolietojuma izvērtēšanu, uzklausīta pieredze - viedokļi, kā darbi norit citās noliktavās - labas idejas, no kā ņemt piemēru.
 • Metodes procesu uzlabojumiem, LEAN un TOC, stratēģijas matrica.
 • Paplašināju zināšanas par noliktavām caur ražošanas noliktavas prizmu.
 • Daudz jaunu atziņu, pieredzes apmaiņa, idejas, kuras īstenot ikdienā, praktiskie piemēri.
 • Deva man jaunas spējas noliktavas darbos.
 • Ļoti izsmeļoša informācija, kā pareizi plānot noliktavas darbu, atlikumus, izvietojumu, darbības.
 • Vērtīga pieredze no praktiķiem.
 • Ļāva izprast faktorus, kas ir svarīgi noliktavai. Metodes, kam pievērst uzmanību.
 • Ieguvu iespēju iedziļināties uzņēmuma procesos, aizdomāties par jauniem risinājumiem, kas ikdienā, aizņemtā darba grafika dēļ nav tik vienkārši.  
 • Ieguvu daudz labas idejas, kas palīdzētu strādāt labāk.       
 • FIFO (jaunu lokāciju izveide ar uzlabotu FIFO darbību). Ražošanas līnijas uzpildes veids un noliktavas izkārtojums, kas ievērojami atvieglo inventūras ieekonomē darbinieka laiku.
 • Informācija tika pasniegta ļoti viegli uztverama un informatīvi bagāta ar piemēriem no dzīves.                                                                                                                                                     

 

T. Peters reiz teicis, ka gandrīz visi kvalitātes uzlabojumi rodas no dizaina, ražošanas, izkārtojuma, procesu un procedūru vienkāršošanas.

Sāciet ar noliktavas sakārtošanu – tā daudz ko atrisinās!

Nāciet pēc rīkiem, padoma, pieredzies pie tiem, kam tas izdodas ik dienu.

Uz tikšanos!

Norises laiks

24. septembrī un 1. oktobrī (09:00 – 17:00)

Cena

439.00 EUR + PVN
439 EUR + PVN (2 dienas); 250 EUR + PVN (1 diena) Piesakoties līdz 24. augustam - 10 % atlaide