Mērķauditorija

 • Jauni pārdevēji, kuriem nepieciešams attīstīt profesionālās pārdevēju prasmes un iemaņas
 • Pieredzējuši pārdevēji, kuriem nepieciešams veicināt pārdevēju pašapziņu, lepnuma sajūtu par savu darbu, kā arī spēju motivēt sevi  un rast iedvesmu veiksmes un neveiksmes brīžos


Ieguvumi no semināra:

Dalībnieki zinās:

 • Veiksmīgu pārdevēju ieradumus
 • Pārdošanas cikla posmus un komunikāciju veidus tajos
 • Pārdošanas veidus, tehnikas, pieejas

Dalībnieki pratīs:

 • Gūt gandarījumu un iedvesmu no pārdošanas procesa
 • Motivēt sevi un savus darba biedrus veiksmes un neveiksmes brīžos
 • Uzņemties atbildību par savu profesionālo attīstību
 • Pielietot situācijai atbilstošas pārdošanas un komunikāciju tehnikas
 • Pakārtot savas darba aktivitātes biznesa rezultātu sasniegšanai


Programma

 • Pārdevēja profesionālās kompetences
 • Veiksmīgu pārdevēju ieradumi
 • Pārdošanas cikla posmi
 • Komunikācijas un pārdošanas veidi un tehnikas
 • Pašmotivācijas instrumenti, pozitīvā domāšana, iedvesma


Mācību metodes un process

Metodes ir balstītas uz zinātniskām atziņām par pieaugušo mācīšanās īpatnībām. Starp abām semināra dienām dalībnieki veiks mājas darbu saistībā ar pārdošanas procesu.

1. daļa no 9:00 līdz 17:00. Praktisks seminārs, kura laikā dalībnieki iepazīstas ar pārdevēja profesionālajām kompetencēm, pārdošanas cikla posmiem, pārdošanas un komunikāciju metodēm, diskutē par to būtību un nozīmīgumu pašreizējā vidē, nosaka sev attīstāmos virzienus, darbojoties gan individuāli, gan grupās.

2. daļa no 9:00 līdz 17:00. Praktisks seminārs, kura laikā dalībnieki apgūst un aktīvi diskutē par veiksmīgu pārdevēju ieradumiem, pašmotivācijas un pašiedvesmošanās metodēm, darbojoties gan individuāli, gan grupās. Nosaka nepieciešamos virzienus, kurus pilnveidot sevī.

 

Cena

360.00 EUR + PVN
2 dienas (9:00 - 17:00) - jauns kurss tiks organizēts pēc pieprasījuma.