Oskars Zemītis: Par ko runāsim treniņā Inteliģenta autoparka vadīšana?

 

Mērķauditorija

 • Uzņēmumu vadītāji un īpašnieki
 • Autoparku vadītāji
 • Ražošanas nodaļu vadītāji
 • Grāmatveži


Programmas mērķis  ir attīstīt dalībnieku kompetenci šādos jautājumos:

 • Kāda autoparka uzturēšana ir efektīva?
 • Kādi ikdienas mērījumi autoparkā un auto nozarē dod ilgtermiņa efektu?
 • Kam, kā un kādu atbildību deleģēt?
 • Kā aprakstīt procesus un nodrošināt aktuālas zināšanas par autoparku visu līmeņu uzņēmuma vadītājiem?
 • Kā mērīt un noteikt autoparka atjaunošanas nepieciešamību?
 • Paredzamie riski, to vadība


Ieguvumi

 • Vieglā autoparka dokumentācijas un procesu apraksta piemēri ikdienas lietošanai
 • Prasme mazināt izmaksas un palielināt atdevi
 • Degvielas un servisa izmaksu attēlojuma prasmes un atbilstošas reakcijas piemēri


Programma

 • Kāpēc un kas jāvada?
 • Komunikācija, atbildības deleģējums
 • Lietotāja atbalsts, Lietošanas dokumentācijas rekvizīti
 • Piegādātāji, to izvēle
 • Degvielas saimniecības vadība
 • Degvielas norakstīšana un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (UVTN)
 • Noskrējiena uzskaite, norma, limits, patēriņš
 • Servisa un vērtības izmaksu vadība
 • Informācijas uzturēšana

 

Atsauksmes no iepriekšējiem semināriem

 • Jaunas idejas autoparka izmaksu administrēšanai un uzskaitei, maršrutu plānošanai.
 • Uzzināju, kā optimizēt autoparka izmantošanu. Var ieekonomēt uzņēmuma līdzekļus.
 • Tiku pie reāla instrumenta autoparka izmaksu izvērtēšanai.
 • Sapratu, ka daudz uzskatāmas atskaites par izmantošanu ir, ja tās veido grafikos. Kļuva skaidrākas nianses, kam nevajag pievērst tik lielu uzmanību un kam, savukārt, jāpievērš pastiprināta uzmanība.
 • Ieguvu profesionālu ieskatu autoparka vadībā. Ieguvu zināmu pieredzes apmaiņu, kā autoparki tiek vadīti citos uzņēmumos. Datu bāzes nepieciešamība, lai veiksmīgi vadītu autoparku.
 • Apmainījos ar informāciju ar jomas profesionāļiem attiecīgo jautājumu risināšanā.
 • Aptverti principā visi ar tēmu saistītie elementi.   

Mācību metodes un process

Informatīvie bloki, jautājumi un diskusijas. Praktiskie uzdevumi; procesu un dokumentu piemēru izskatīšana un analīze. Uzsvars uz diskusijām un datu analīzi, lai atrastu atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem un meklētu labākos risinājumus dažādās situācijās. 

Norises laiks

13. februāris (09:00 - 17:00)

Cena

250.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 13. janvārim un saņemiet 10% atlaidi!