Oskars Zemītis: Par ko runāsim treniņā Inteliģenta autoparka vadīšana?

 

Mērķauditorija

• Uzņēmumu vadītāji un īpašnieki
• Autoparku vadītāji
• Ražošanas nodaļu vadītāji

 

Programmas mērķis  ir attīstīt dalībnieku kompetenci šādos jautājumos:

• Kāda autoparka administrēšana ir efektīva?
• Kādi ikdienas mērījumi autoparkā un auto nozarē dod ilgtermiņa efektu?
• Kam, kā un kādu atbildību deleģēt?
• Kā aprakstīt procesus un nodrošināt aktuālas zināšanas par autoparku visu līmeņu uzņēmuma vadītājiem?
• Kā mērīt un noteikt autoparka atjaunošanas nepieciešamību?
• Paredzamie riski, to vadība.

 


Ieguvumi

 • Vieglā autoparka dokumentācijas un procesu apraksta piemēri ikdienas lietošanai
 • Prasme mazināt izmaksas un palielināt atdevi
 • Degvielas un servisa izmaksu attēlojuma prasmes un atbilstošas reakcijas piemēri

Programma

 • Kāpēc un kas jāvada? Atbildības un ietekmes līmeņi
 • Komunikācija, atbildības deleģējums
 • Lietotāja atbalsts, Lietošanas dokumentācijas rekvizīti
 • Apgāde
 • Degvielas saimniecības vadība
 • Noskrējiena uzskaite, norma, limits, patēriņš
 • Servisa un vērtības izmaksu vadība
 • Informācijas uzturēšana

 

Atsauksmes no iepriekšējiem semināriem

 • Jaunas idejas autoparka izmaksu administrēšanai un uzskaitei, maršrutu plānošanai.
 • Uzzināju, kā optimizēt autoparka izmantošanu. Var ieekonomēt uzņēmuma līdzekļus.
 • Tiku pie reāla instrumenta autoparka izmaksu izvērtēšanai.
 • Sapratu, ka daudz uzskatāmas atskaites par izmantošanu ir, ja tās veido grafikos. Kļuva skaidrākas nianses, kam nevajag pievērst tik lielu uzmanību un kam, savukārt, jāpievērš pastiprināta uzmanība.
 • Ieguvu profesionālu ieskatu autoparka vadībā. Ieguvu zināmu pieredzes apmaiņu, kā autoparki tiek vadīti citos uzņēmumos. Datu bāzes nepieciešamība, lai veiksmīgi vadītu autoparku.
 • Apmainījos ar informāciju ar jomas profesionāļiem attiecīgo jautājumu risināšanā.
 • Aptverti principā visi ar tēmu saistītie elementi.   
 • Ieguvu padziļinātu informāciju autoparka vadīšanā.
 • Oskars lieliski iesaista seminārā dalībniekus.
 • Visaptveroša informācija, spēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.

Mācību metodes un process

Informatīvie bloki, jautājumi un diskusijas. Praktiskie uzdevumi; procesu un dokumentu piemēru izskatīšana un analīze. Uzsvars uz diskusijām un datu analīzi, lai atrastu atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem un meklētu labākos risinājumus dažādās situācijās. 

Norises laiks

20. un 27. janvārī (09:00 - 12:30)

Cena

250.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 20. decembrim un saņemiet 10% atlaidi!