MĒRĶAUDITORIJA

 • Pārdevēji;
 • Iepircēji;
 • Uzņēmumu vadītāji un visi tie, kam jāvada dažāda mērķa darījuma sarunas un jāpanāk vienošanās.

IEGŪSIET:

 • Izpratni par sarunu vedēja atbildību.
 • Izpratni par to, kā rodas iebildumi.
 • Veselīgu attieksme pret iebildumiem un azartu tos pārvarēt.

 

PROGRAMMA

 • Profesionāla saskarsme sarunu procesā, raksturīgākās kļūdas un paredzamās grūtības – kā “neiešaut sev kājā” un nevainot par to citus.
 • Darījumu partneru mērķi un uzdevumi sarunas procesa etapos.
 • Attiecību veidošanas un uzturēšanas process.
 • Iebildumu būtība un veidi, to rašanās cēloņi.
 • Iebildumu pārvarēšanas 5 soļu metode.
 • Darījumu partneru iebildumu pārvarēšanas „humora šovs”:
 • nepatieso un „tukšo” iebildumu kāzusi;
 • „jocīgie” argumenti, to izcelsme un iedarbības paradoksi.

 

MĀCĪBU METODES UN PROCESS:

Mācību programmā ir apvienotas vadības zinātnes un psihoterapijas virzienu (psihoanalīze, geštalts, transakciju analīze) zināšanas. Tiek  izmantota uz procesu orientētu apmācību metodoloģija, kas ir izveidota un adaptēta, 25 gadu garumā apmācot uzņēmumu dažādu līmeņu vadītājus un speciālistus.

Šī metodoloģija paredz un nodrošina vienlaicīgu mācību dalībnieku izaugsmi divos līmeņos – profesionālajā un personības līmenī. Šāda pieeja ļauj integrēt un harmonizēt abu līmeņu resursus, kā rezultātā būtiski pieaug mācību dalībnieku profesionālā efektivitāte un dalībnieki daudz pilnīgāk spēj pašrealizēties profesionālajā darbībā.

 

ATSAUKSMES

 • Aktīvs mācību process, kur piemēri un situāciju analīze tiek ņemta no dzīves piemēriem.
 • Idejas, kā vadīt sarunu ar klientu, kā saprast klienta emocijas un sajūtas. Daudz vairāk padomāju par to, kā es uztveru klientus.
 • Ļoti augstas klases speciālists.
 • Izcils sniegums, pašanalīze.
 • Pasniedzējs ir profesionālis, ar lielu pieredzi, prot saprotami izklāstīt nepieciešamo informāciju.
 • Ļoti patika šīs apmācības, treneris ļoti interesanti un aizrautīgi stāsta, līdz ar to ir viegli noturēt koncentrāciju uz stāstīto un vieglāk līdz ar to arī uztvert un izprast informāciju. Par treneri liktu visus 10 punktus.
 • Mans vērtējums ir ļoti pozitīvs, jo stāstījums nebija akadēmiskā, grūti uztveramā valodā. Bija mūsdienīgs, ar piemēriem no dzīves, kā arī nedaudz ar humoru, kas ļauj semināra laikā atbrīvoties un justies nepiespiesti.
 • Pozītīvs un patīkams treneris. Zinošs un profesionāls.
 • Aizraujoši, interesanti klausīties. Patika, ka balstās uz psiholoģiskiem procesiem, apraksta situācijas no tā viedokļa.
 • Ekskluzīva iespēja novērtēt otra psiholoģisko stāvokli.
 • Daudz jauna, neordināra skatījuma. Spēja atdalīt iedomas un murgus no realitātes. Geštalt metode ģimenei un uzņēmumam.
 • Pārsteidz ar lielo informācijas apjomu un ikdienas svarīgumu. Ļoti noderīga analīze, feedback pēc grupu darbiem, iedziļināšanās dalībnieku situācijās, vajadzībās.
 • Labākais kurss, kurā esmu piedalījies.
 • Psiholoģiskās pozīcijas un praktiskas lietas, kā risināt konfliktus, kā "atšifrēt"sarunu biedru – bija izcilas.

 

 

Rekomendējam arī otru publiski esošo eksperta kursu:“Argumentēšanas māksla darījumu sarunās”

 

 

Norises laiks

15. septembris (09:00 - 17:00) Klātienē

Cena

250.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 15. augustam un saņemiet 10 % agrā plānotāja atlaidi.