Mērķauditorija

 • Programmas “Produktīva ražošanas vadīšana” absolventi
 • Ražošanas vadītāji ar nelielu pieredzi darbinieku vadīšanā

 

PROGRAMMA

 • Vadītāju atbildība un pienākumi darbinieku vadīšanā:
 • Vadītāja prasmes un īpašības, kas nodrošina rezultātus;
 • Kur zaudējam darbiniekus un iespējas tos ietekmēt rezultātu sasniegšanai;
 • Izaicinājumi darbinieku vadīšanā.
 • Darbinieku motivācija:
 • Motivācijas jēdziens un pamata nostādnes;
 • Psiholoģiskais līgums;
 • Uzticēšanās veidošana;
 • Iesaistes un lojalitātes veidošana
 • Apmierinātība un motivācija;
 • Atalgojums un motivācija.
 • Komunikācija ar darbinieku:
 • Mērķu saskaņošana un snieguma izvērtējums;
 • Vadītāju “must have” prasmes komunikācijā;
 • Modernākās tendences saziņai ar darbinieku.
 • Atgriezeniskā saite un novērtējums - kopīgais un atšķirīgais:
 • Atgriezeniskās saites emocionālā daba;
 • Galvenās grūtības atgriezeniskās saites sniegšanā.

Norises laiks

14.novembrī (9:00 - 17:00)

Cena

250.00 EUR + PVN
Dalības maksa: 250 EUR + PVN Programmas “Produktīva ražošanas vadīšana” absolventiem” 200 EUR + PVN