MĒRĶAUDITORIJA

 • Vadītāji, kam biznesā svarīgs aspekts ir veselīga, efektīva saskarsme un kas vēlas iegūt jaunus resursus tās uzlabošanai;
 • Visi tie, kas vēlas attīstīt savas vai savu darbinieku emocionālās inteliģences prasmes, saskarsmes kvalitātes, būt efektīvi un patīkami saskarsmē.

Ieguvumi no semināra

 • Izpratne par sevi, savām emocijām, uzvedību un astoņām galvenajām dvēseles kaislībām (rijību, netiklību, mantkārību, dusmām, skumjām, grūtsirdību, godkāri un lepnību);
 • Māka atpazīt kaislību klātbūtni sevī un citos;
 • Zināšanas par kaislību dabu – to izpausmēm un sekām;
 • Izkoptāka spēja izprast citu cilvēku izjūtas, vajadzības, vēlmes un bažas;
 • Izpratne par iespēju mainīt sevi un savu uzvedības modeli;
 • Savu emociju un uzvedības kontroles uzlabotas iemaņas, izprotot izkopjamos saskarsmes tikumus kā pretmetus saskarsmes šķēršļiem;
 • Praktiski instrumenti un ieteikumi darbam ar sevi.

 

PROGRAMMA

Dvēseles jeb askēzes antropoloģija. Kas tā ir un kā cēlusies?

 •           Teorētiskais pamatojums
 •           Vēsturiskais fons
 •           Terminoloģija
 •           Avoti 

Izpratne par to, kā un no kurienes cilvēka dvēselē rodas kaislības, kā tās attīstās un kādi principi jāņem vērā, lai cīnītos ar tām.

8 dvēseles kaislības (rijība, netiklība, mantkārība, dusmas, skumjas, grūtsirdība, godkāre, lepnība):

 •           Kaislības apraksts, raksturojums. Kādas izmaiņas uztverē, attieksmē un rīcībā veidojas kaislības ietekmē?
 •           Kaislības pazīmes. Kā atpazīt kaislību sevī un citos?
 •           Kaislības sekas. Ar kādām konsekvencēm jārēķinās, konstatējot attiecīgās kaislības klātbūtni?
 •           Cīņa ar kaislību. Praktiski instrumenti un ieteikumi cīņai ar kaislību.

Tikumi – apzināti attīstītas un izkoptas rīcības, kas palīdz cīnīties ar kaislībām, izskauž tās, uzlabo saskarsmi ar apkārtējiem, un kuru ietekmē cilvēks kļūst par nobriedušu, holistisku personību.

 

MĀCĪBU METODES UN PROCESS:

3 nodarbību cikls. Intensīvs teorijas izklāsts mijas ar diskusijām un atbildēm uz jautājumiem.

Tiek paredzēts laiks iepriekšējās nodarbības atgriezeniskajai saitei.

Dalībnieki saņem izdales materiālu – ērti lietojamu instrumentu kaislību atpazīšanai un individuālās cīņas kartes izstrādāšanai.

Norises laiks

29. oktobris, 5. un 12. novembris (13:00 - 17:00)

Cena

375.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 29. septembrim un saņemiet 10 % agrā plānotāja atlaidi