DiSC® Personiskā profila sistēma - personiskā uzvedības stila apguves programma

"Daudz grūtāk ir uzcelt saprašanās tiltu no cilvēka uz cilvēku nekā pār strauju upi."

 /Zenta Mauriņa/

 

Saprast sevi un citus, atpazīt un vadīt savas emocijas, spēt būt iejūtīgam - tas ir emocionālās inteliģences pamats. Melu detektora autora doktora Viljama Marstona /Dr.William Moulton Marston/ izstrādātais DiSC® uzvedības stilu modelis atklāj katra cilvēka raksturīgās dabiskās uzvedības tendences un palīdz veidot izpratni par sevi un citiem, veidot efektīvu saskarsmi, vadot savas emocijas.

 

 Izprast sevi un citus lieliski palīdz DiSC® personiskā uzvedības stila profils un personiskā uzvedības stila izpratnes seminārs.

DiSC® personiskā uzvedības stila profila sistēmu izstrādājusi kompānija „Inscape Publishing” (ASV). Šo sistēmu kā efektīvu personiskās attīstības mācību līdzekli izmanto vairāk nekā 30 miljoni cilvēku 80 pasaules valstīs.

Kam paredzēts treniņš:

Treniņš paredzēts visiem, kas ikdienā satiekas, strādā un runā ar cilvēkiem. Īpaši – uzņēmumu, kolektīvu vadītājiem, produktu un projektu virzītājiem, pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem.

 

DiSC® Personiskā profila sistēma


Personīgā profila sistēma DiSC® ir daudzpusīga, vairāku līmeņu programma, kas palīdz izprast savu un citu cilvēku uzvedību, veidot produktīvu saskarsmi un pozitīvas savstarpējās attiecības. Programma sniedz izpratni par DiSC®, jeb Mārstona (Dr. William Moulton Marston) cilvēku dabiskās uzvedības stilu modeli un tā iespējām. Programma palīdz cilvēkiem izpētīt uzvedības stilu, apgūstot izpratni par četrām uzvedības pamata dimensijām: dominante, ietekme, stabilitāte, centība un kalpo kā instruments cilvēka uzvedības dimensiju izpratnes veidošanai.

DiSC® personiskā uzvedības stila profila sistēmu izstrādājusi kompānija „Inscape Publishing” (ASV). Šo sistēmu kā efektīvu personiskās attīstības mācību līdzekli izmanto vairāk nekā 30 miljoni cilvēku 80 pasaules valstīs.

 

 

 

Tēmas:

 • Personiskā uzvedības stila modelis (Marstona, jeb DiSC modelis) sevis un citu izpratnei:
 • Iepazīšanās ar DiSC modeli. Izpratne par dažādiem personības uzvedības stiliem.
 • Iepazīšanās ar savu personiskā uzvedības stila profilu.
 • Sevis vadība:
 • Savas uzvedības raksturīgāko tendenču izpratne.
 • Kā lietot zināšanas par savu uzvedības stilu, lai mazinātu saskarsmi traucējošos faktorus un veiksmīgāk izmantotu savas pozitīvās īpašības.
 • Kā pielāgot savu uzvedību, lai samazinātu iespējamos konfliktus, kas rodas nesaprašanās dēļ.
 • Praktiski uzdevumi.
 • Citu vadība:
 • Ko nozīmē motivējoša vadība?
 • Dabiski motivatori un demotivatori. Kā atšķiras mērķi un bažas dažādu uzvedības stilu pārstāvjiem.
 • Sevis un citu izpratne un motivējoša vadība.
 • Praktiski uzdevumi.

Kursa dalībnieki

 • Atklās savu uzvedības stilu un tā priekšrocības
 • Varēs ieskatīties citu cilvēku uzvedības stilos
 • Izveidos stratēģijas, lai veidotu pozitīvu un rezultatīvu komunikāciju ar cilvēkiem, kuru uzvedības stili ir krasi atšķirīgi
 • Palielinās vadīšanas efektivitāti
 • Spēs pielietot zināšanas par DiSC® uzvedības stiliem, lai izprastu iekšējos un ārējos klientus

Jūsu ieguvumi:

 • savas uzvedības galveno tendenču izpratne;
 • priekšstats par to, kā jūsu uzvedību izprot citi;
 • saskarsmes spēju uzlabošana;
 • uzlabotas attiecības un efektīvāk veikti darba uzdevumi;
 • uzlabota sevis, citu un darba izpildes vadību;
 • izkoptas līdera prasmes;
 • izpratne par motivējošas darba vides veidošanu;
 • uzlabotas pārdošanas un klientu apkalpošanas prasmes.

 

Tas ļaus:

 • Izmantot savas dabīgās uzvedības priekšrocības darba efektivitātes palielināšanai
 • Pilnveidot un uzlabot darbu komandā, uzlabot saskarsmes prasmes un konflikta risināšanas metodes
 • Sasniegt vēlamos darba rezultātus, pielietojot optimālāko informācijas pasniegšanas veidu cilvēkiem ar atšķirīgiem uzvedības stiliem
 • Motivēt sava uzņēmuma darbiniekus efektīvākam darba procesam
 • Uzlabot pārdošanu un klientu apkalpošanu, gūstot abpusēju gandarījumu

 

Nodarbību norise: Teorija 25% / praktiski uzdevumi, instrumenti 75%. Semināra dalībnieki savā īpašumā iegūst sava personiskā uzvedības stila profilu un apjomīgu izdales materiālu.

Disc profila izdrukas paraugs:

Cena