DiSC® Personiskā profila sistēma - personiskā uzvedības stila apguves programma

"Daudz grūtāk ir uzcelt saprašanās tiltu no cilvēka uz cilvēku nekā pār strauju upi."

 /Zenta Mauriņa/

 

Saprast sevi un citus, atpazīt un vadīt savas emocijas, spēt būt iejūtīgam - tas ir emocionālās inteliģences pamats. Melu detektora autora doktora Viljama Marstona /Dr.William Moulton Marston/ izstrādātais DiSC® uzvedības stilu modelis atklāj katra cilvēka raksturīgās dabiskās uzvedības tendences un palīdz veidot izpratni par sevi un citiem, veidot efektīvu saskarsmi, vadot savas emocijas.

Katru no programmām iespējams pielāgot saskaņā ar komandas vēlmēm un sasniedzamajam rezultātam.

Treniņš būs interesanti un jēgpilni pavadīts komandas kopā būšanas laiks, kas ļaus labāk iepazīt komandas biedrus, sniegs dziļāku izpratni par kolēģu motivāciju, viņu vēlmēm un bažām sadarbībā.

Treniņu forma – interaktīva. Dalībnieki darbojas grupās. Treniņu iespējams papildināt ar fiziskām aktivitātēm dabā vai telpās.

 

DiSC® Personiskā profila sistēma


Personīgā profila sistēma DiSC® ir daudzpusīga, vairāku līmeņu programma, kas palīdz izprast savu un citu cilvēku uzvedību, veidot produktīvu saskarsmi un pozitīvas savstarpējās attiecības. Programma sniedz izpratni par DiSC®, jeb Mārstona (Dr. William Moulton Marston) cilvēku dabiskās uzvedības stilu modeli un tā iespējām. Programma palīdz cilvēkiem izpētīt uzvedības stilu, apgūstot izpratni par četrām uzvedības pamata dimensijām: dominante, ietekme, stabilitāte, centība un kalpo kā instruments cilvēka uzvedības dimensiju izpratnes veidošanai.

DiSC® personiskā uzvedības stila profila sistēmu izstrādājusi kompānija „Inscape Publishing” (ASV). Šo sistēmu kā efektīvu personiskās attīstības mācību līdzekli izmanto vairāk nekā 30 miljoni cilvēku 80 pasaules valstīs.

 

Pamata kursa ilgums - 2 dienas. Kursa dalībnieki saņems DiSC® personiskā uzvedības stila profila izdruku, gūstot pilnīgu priekšstatu par savu dabisko uzvedības stilu un uzvedības tendencēm

Nodarbību forma (individuālas, grupu) un ilgums tiek izvēlēts, vadoties pēc vēlmēm un sasniedzamā rezultāta.

 

Kursa dalībnieki

  • Atklās savu uzvedības stilu un tā priekšrocības
  • Varēs ieskatīties citu cilvēku uzvedības stilos
  • Izveidos stratēģijas, lai veidotu pozitīvu un rezultatīvu komunikāciju ar cilvēkiem, kuru uzvedības stili ir krasi atšķirīgi
  • Palielinās vadīšanas efektivitāti
  • Spēs pielietot zināšanas par DiSC® uzvedības stiliem, lai izprastu iekšējos un ārējos klientus

Tas ļaus:

  • Izmantot savas dabīgās uzvedības priekšrocības darba efektivitātes palielināšanai
  • Pilnveidot un uzlabot darbu komandā, uzlabot saskarsmes prasmes un konflikta risināšanas metodes
  • Sasniegt vēlamos darba rezultātus, pielietojot optimālāko informācijas pasniegšanas veidu cilvēkiem ar atšķirīgiem uzvedības stiliem
  • Motivēt sava uzņēmuma darbiniekus efektīvākam darba procesam
  • Uzlabot pārdošanu un klientu apkalpošanu, gūstot abpusēju gandarījumu

 

Disc profila izdrukas paraugs:

Norises laiks

5. februārī (9:00 - 17:00)

Cena

319.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 5. janvārim un saņemiet agrā plānotāja atlaidi