Mērķauditorija

 • jaunie un topošie vadītāji
 • vadītāji, kas par tādiem kļuvuši, pierādot sevi kā izcilus speciālistus
 • vadītāji, kas nesen nodibinājuši savu uzņēmumu

Programma

 • Vadītāja loma un atbildība
 • Plānošana. Mērķu izvirzīšana. Prioritāšu noteikšana
 • Darba uzdevumu došana. Situatīvā vadība
 • Atgriezeniskās saites sniegšana
 • Vadības stili
 • Cilvēku motivācija un motivēšana
 • Pārmaiņu vadība
 • Attālināta darba vadīšana
 • Ieguvumi

 
Dalībnieku atsauksmes par kursu

 • Ļoti laba, bagāta tēma, viela pārdomām. Daudz no stāstītā var palīdzēt vērtēt sevi.
 • Labākie kursi, kādos jebkad esmu bijis.
 • Ieguvu sapratni par to, kā būtu jārīkojas dažādās situācijās. Labs iedrošinājums, kā arī redzējums uz sevi no malas.
 • Mācību laikā tika apskatīti risinājumi dažādām problēmsituācijām.
 • Mans ieguvums - labāka izpratne par vadīšanu. Rīcības formulējumi.
 • Pieeju iespējas cilvēku vadībā.                                                                                
 • Profesionāla, zinoša pasniedzēja.                                                                                   
 • Liela pievienotā vērtība.                                                                                                                        
 • Piemēri, grupas darbi un konspekti. Jo bija izmantotas visas tās maņas.                               
 • Vēlējos vairāk uzzināt par konkrētiem motivēšanas rīkiem, bet kopumā divu dienu garumā bija pamatīgs garīgs darbs.
 • Palīdzēja iepazīties ar vadītāja lomu un sistemātiski nodarbību laikā izvērtēt savu uzņēmumu. Patika, ka kolēģi dalījās savā pieredzē kā praktiķi no dažādām nozarēm.                                
 •  Savas un komandas vērtības, motivācija un iziešana no komforta zonas. Attīstības spirāle. Vadības stils; deleģēšana - ne tikai kā vadītājam, bet arī komandai.                                         
 • Jautājumi sev un darbiniekiem ikdienā.                                                                                      
 • Ieguvu lieliskas lietas kā, piemēram, lielāku prasmi vērtēt darbiniekus un kā pareizāk viņus motivēt.
 • Dinamiskas 2 dienas ar daudz jaunām atziņām.                                                    
 • Paskatījos uz savu vadīšanu no cita skatu punkta. Daudz pozitīvu un lietderīgu atziņu.
 • Patīkami, ka tika izspēlētas situācijas, kas raisa domāšanu. Nav sausa faktu izklāstījuma.
 • Lieliski, interesanti, aizraujoši!
 • Līmenis bija tiešām profesionāls.


Mācību metodes un process

 

Intensīvs četru pēcpusdienu (4 x ½ diena) seminārs, kurā pasniedzējas stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus gan individuāli, gan grupās. Tā būs vieta arī labām idejām un viedokļu apmaiņai ar kolēģiem no citiem uzņēmumiem. Starp mācību blokiem dalībnieki veiks mājas darbu saistībā ar savu pašreizējo darbu. 

 

FORMĀTS: ATTĀLINĀTI

Mācības notiek attālināti, platformā Zoom (Jums tiks atsūtīta saite uz semināru, piekļūšana tam būs vienkārša).

Kas nepieciešams?

Dators, kas aprīkots ar web kameru, skaļruni un mikrofonu (vēlamas austiņas), vieta, kur netraucēti koncentrēties mācībām, papīrs un pildspalva.

Mācību forma būs interaktīva, mācību dalībniekiem aktīvi iesaistoties, diskutējot, pildot uzdevumus individuāli un grupiņās.

 

Trenere Anita Gaile ir līdzautore ”Efektīva vadītāja rokasgrāmata”, kas izstrādāta pēc Valsts kancelelejas iniciatīvas augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas projektā. 

 LASĪT: EFEKTĪVA VADĪTĀJA ROKASGRĀMATA

 

 Foto: Agnese Aljēna

 

Treniņš Jūsu uzņēmumā

Šis ir atklātais kurss, taču piedāvājam iespēju organizēt slēgtas mācības Jūsu uzņēmumā šajā un citās atklāto kursu tēmās. Sazinieties ar mums par tikšanās iespējām. 

Jā, interesē treniņš mūsu komandai 

Norises laiks

22. un 23., 28. un 29. aprīlis (14:00 -17:00)

Cena

400.00 EUR + PVN
Agrajiem plānotājiem: piesakoties līdz 9. aprīlim un saņemiet - 10 % atlaidi