Edmunds Apsalons par savu pieeju attīstības pārrunām:

 

Mērķauditorija:

Seminārs īpaši noderīgs būs personāla vadītājiem un tiem vadītājiem, kuri paši veic attīstības pārrunas ar saviem darbiniekiem.

 

Programmas mērķis ir apgūt pārrunu procesa pamatvirzienus:

 • Koriģēt darbinieka izpratni par savu vietu un lomu organizācijā
 • Palielināt darbinieka iesaisti un motivāciju, stiprinot darbinieka pārliecību par savām spējām un iespējām
 • Vienoties par turpmāko rīcības plānu, kas ļaus pilnībā izmantot un attīstīt darbinieka potenciālu un virzīs viņu uz jauniem panākumiem

 

 Ieguvumi no semināra:

 • Padziļināta izpratne par attīstības pārrunu principiem
 • Metodisks paraugs, kā organizēt un vadīt attīstības pārrunas, uzlabojot to efektivitāti
 • Praktiskas iemaņas dialoga un konstruktīvas diskusijas vadīšanas paņēmienos
 • Uzlabota prasme izzināt un analizēt darbinieku potenciālu, kompetences un motivāciju
 • Praktiski lietojama un organizācijas mērķiem adaptējama attīstības pārrunu anketa
 • Iespēja uzzināt citos uzņēmumos uzkrāto pieredzi attīstības pārrunu procesa organizācijas jautājumos


Programma

ATTĪSTĪBAS PĀRRUNU MĒRĶI UN UZDEVUMI ORGANIZĀCIJĀ.

Attīstības pārrunu nozīme personāla attīstības procesā.

 • Vai attīstības pārrunās ir jākoncentrējas uz nākotnes iespēju noskaidrošanu vai uz pagātnes kļūdu analīzi?
 • Kādi faktori veido un ietekmē katra darbinieka nākotnes potenciālu organizācijā?
 • Kāpēc attīstībai labvēlīga vide ir svarīgākais darbinieku izaugsmes nosacījums?

Izpratne par darbinieka personību.

 • Ko vēlas mūsu darbinieki un vai šīs vēlmes vienmēr ir pamatotas?
 • Kas ir katra darbinieka svarīgākās kompetences?
 • Kā nosaka darbinieka motivāciju - kā motivēt savus darbiniekus un kā viņus stimulēt?
 • Kā komunikācijas procesā mainīt darbinieka izpratni par savu vietu un lomu uzņēmumā? Attīstības pārrunu svarīgākie uzdevumi un mērķi.
 • Kā pārrunu laikā izzināt darbinieka kompetences, motivācijas līmeni un viņa izpratni par situāciju, kurā viņš atrodas?
 • Kā pārrunu laikā palielināt darbinieka atbildību par notiekošo un lojalitāti uzņēmumam?
 • Kā pārrunu rezultātā vienoties par konkrētu rīcības plānu, nepieciešamajām izmaiņām darbinieka kompetencēs un motivācijā?


ATTĪSTĪBAS PĀRRUNU VADĪŠANAS VADLĪNIJAS UN STRUKTŪRA.

Aktīvas klausīšanās un jautājumu uzdošanas metodika.

 • Kādi ir efektīvākie aktīvas klausīšanās paņēmieni un kā tos lietot attīstības pārrunu laikā: kā pareizi uzdot pareizos jautājumus pareizā veidā?
 • Kādus komunikācijas paņēmienus lietot sarunas laikā: kā iesaistīt darbinieku sarunā un runāt viņa izdevīguma valodā? Attīstības pārrunu struktūra saskaņā ar sarunas vadīšanas GROW modeli.
 • Kā vienoties par kopīgi sasniedzamiem mērķiem, saskaņot darbinieka mērķus ar uzņēmuma mērķiem?
 • Kā nonākt pie kopīgas izpratnes par organizācijā notiekošo un atklāti izrunāt visas nepieciešamās izmaiņas?
 • Kā panākt, lai sarunas noslēdzas ar konkrētu rīcības plānu un vienošanos par to, kas, kad un kam ir jāpaveic? Attīstības pārrunu anketas sastādīšanas metodika un pārrunu organizācija.
 • Kā strukturēt attīstības pārrunu, noteikt nepieciešamo jautājumu apjomu un saturu?
 • Kā gatavoties attīstības pārrunām: kādu informāciju ir nepieciešams apkopot par katru uz sarunu uzaicināto darbinieku?
 • Kā pareizi komunicēt attīstības pārrunas darbiniekiem: kā darbiniekiem gatavoties attīstības pārrunām?
 • Kā organizēt attīstības pārrunu procesu un aktuālo sarunas norisi: kādiem ir jābūt apstākļiem attīstības pārrunās?
 • Kā sastādīt vienošanās protokolu attīstības pārrunām: kā sniegt atgriezenisko un apsteidzošo

 

Dalībnieku atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Pēc manām domām, šo moduli var nosaukt "Cita pieeja uzņēmuma vadīšanā".
 • Pasniedzējs ir praktiķis un prot pielietot to, par ko stāsta dzīvē. Uzticība ir iegūta.
 • Paraugs un īss materiāls, lai domātu un izstrādātu plānu attīstības pārrunām savā uzņēmumā.
 • Ieguvu dziļu izpratni, kā pareizi un cik vērtīgi novadīt ikgadējās pārrunas.
 • Idejas jaunas pārrunu anketas izveidei, jaunas pieejas pārrunu vadīšanā. Daudz personisko piemēru no pasniedzēja.
 • Labs darba materiāls, lai sagatavotu un ieviestu "citu pieeju" turpmākajās attīstības pārrunās.
 • Strukturēti instrumenti un triki, ļoti laikā saistībā ar uzņēmuma aktualitātēm.
 • Konkrēta metodika, skaidrs - kas darāms. Ļoti strukturēti, loģiski, shematiski, "ieziets cauri" visai gaitai.
 • Interesējoša tēma tika adekvāti, simpātiski pasniegta, ar piemēriem, kas paskaidroja teorētisko bāzi
 • Aicināsim Edmundu ar šo tēmu priekš visiem mūsu uzņēmuma vadītājiem.

 

Norises laiks

20. februārī (9:00 - 17:00)

Cena

275.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 20. janvārim un saņemiet 10 % atlaidi. Biznesa Klases kluba biedriem arī pēc agrās reģistrācijas - 10 % lojalitātes atlaide.