Ina Balamovska par 4 runātāju lomām, publiski uzstājoties:

3 padomi, publiski uzstājoties:

MĒRĶAUDITORIJA:


• vadītāji;
• uzņēmuma “runas cilvēki”;
• visi tie, kam nepieciešams "pārdot idejas" gan sarunā, gan uzstājoties auditorijas priekšā.


IEGUVUMI NO SEMINĀRA:

 

 • Prasme radīt pārliecinošu, autentisku, iedvesmojošu, Jūsu personībai un biznesa mērķim atbilstošu prezentāciju.
 • Iemaņas, kā veidot viegli uztveramu un izteiksmīgu vēstījumu – stāstu.
 • “Uzskaņoti” runātāja meistarības instrumenti – balss un ķermenis.
 • Apgūti klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi.
 • Spēja meistarīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.
 • Iespēja katram dalībniekam “būt uz skatuves”, saņemot individuālus ieteikumus un vingrinājumus nākotnes prezentāciju veiksmei.

 

SATURS:

 • Mērķtiecīga un pārliecinoša publiskā komunikācija
 • Informēšanas un pārliecināšanas līdzsvars
 • Publiskās uzstāšanās dinamika
 • Publiskās uzstāšanās plānošana
 • Kā klausītāju intereses sabalansēt ar biznesa mērķiem
 • Runātāja lomas un raksturi. Kā izvēlēties īsto?
 • Īss, viegli uztverams un iedvesmojošs vēstījums
 • Pirmās sekundes ”uz skatuves” - kontakta veidošana ar auditoriju
 • Pārliecināta, vēstījumu pastiprinoša ķermeņa valoda
 • Balss īpašā loma un tās efektīva izmantošana
 • Pārliecināts individuālais tēls – nozīmīgs faktors komunikācijas procesā
 • Vēstījums – stāsts. Tā scenārija veidošana
 • 10 pamatprincipi rezultatīvas un autentiskas prezentācijas veidošanā
 • Klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi
 • Individuālās prezentācijas. Video treniņš.
 • Individuālās prezentācijas. Jautājumi no auditorijas
 • Uzstāšanās analīze. Stiprās puses un ieteikumi prasmju pilnveidošanai
 • Kā atbildēt uz “grūtiem” jautājumiem un iebildumiem
 • 4 posmi atbildot uz jautājumiem
 • “Tiltiņa “ metodes izmantošana
 • „Komunikācijas sabotieri’’ – kā no tiem izvairīties
 • Stresa pārvarēšana un profilakse
 • Kā iekšējo kritiķi pārvērst par savu treneri
 • Praktiski vingrinājumi un individuāli ieteikumi

 

Mācību metodes un process

Mācību metodes tiek izvēlētas tā, lai veicinātu visu dalībnieku aktīvu līdzdalību, pieredzes apmaiņu un izvirzīto mērķu efektīvu sasniegšanu. Lai nodrošinātu individuālu pieeju, mācības notiek mazā grupā līdz 10 dalībniekiem. Metodikas pamatā ir pieaugušo mācību principi, tai skaitā:

 • individuāli un grupu vingrinājumi, diskusijas;
 • video treniņš, video ierakstu analīze, dažādu praktisku situāciju simulācija un analīze;
 • mājas darbs uz otro mācību dienu, kas veicina iemaņu nostiprināšanu.

Individuālās prezentācijas un to analīze ļauj apzināties savu publiskās uzstāšanās prasmju pilnveidošanas iespējas, dod izpratni par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām, to izmantošanas iespējām uzstājoties publiski, gan arī ikdienas saskarsmē ar klientiem un kolēģiem.

Diskusijas, pasniedzējas un kursa dalībnieku komentāri par dažādu uzdevumu izpildi palīdz novērtēt savu praktisko iemaņu līmeni un gūt nozīmīgas atziņas par pilnveides iespējām. Mācību programmā praktiskie uzdevumi sastāda 60-70% no mācību laika.

 

Inas Balamovskas pieeja:

 

 

 

Norises laiks

11. un 17. jūnijs (9:00 - 17:00)

Cena

539.00 EUR + PVN
Agrajiem putniņiem: Piesakieties līdz 11. maijam un saņemiet 10 % atlaidi. *Iekļauts uzstāšanās video ieraksts un analīze ar ekspertes ieteikumiem. Grupa ar dalībnieku skaitu līdz 10.