Ina Balamovska par 4 runātāju lomām, publiski uzstājoties:

3 padomi, publiski uzstājoties:

MĒRĶAUDITORIJA:


• vadītāji;
• uzņēmuma “runas cilvēki”;
• visi tie, kam nepieciešams "pārdot idejas" gan sarunā, gan uzstājoties auditorijas priekšā.


IEGUVUMI NO SEMINĀRA:


Prasme radīt pārliecinošu, autentisku, iedvesmojošu, Jūsu personībai un biznesa mērķim atbilstošu prezentāciju.
Iemaņas, kā veidot viegli uztveramu un izteiksmīgu vēstījumu – stāstu.
• “uzskaņoti” runātāja meistarības instrumenti – balss un ķermenis.
• Apgūti klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi.
Spēja meistarīgi atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem.
• Iespēja katram dalībniekam “būt uz skatuves”, saņemot individuālus ieteikumus un vingrinājumus nākotnes prezentāciju veiksmei

 

SATURS:

 • Mērķtiecīga un pārliecinoša publiskā komunikācija
  Informēšanas un pārliecināšanas līdzsvars
  Publiskās uzstāšanās dinamika
 • Publiskās uzstāšanās plānošana
  Kā klausītāju intereses sabalansēt ar biznesa mērķiem
  Runātāja lomas un raksturi. Kā izvēlēties īsto?
 • Īss ,viegli uztverams un iedvesmojošs vēstījums
  Pirmās sekundes ”uz skatuves” - kontakta veidošana ar auditoriju
  Pārliecināta, vēstījumu pastiprinoša ķermeņa valoda
  Balss īpašā loma un tās efektīva izmantošana
 • Pārliecināts individuālais tēls – nozīmīgs faktors komunikācijas procesā
  Vēstījums – stāsts. Tā scenārija veidošana
  10 pamatprincipi rezultatīvas un autentiskas prezentācijas veidošanā
  Klausītāju uzmanības piesaistīšanas un noturēšanas noslēpumi
 • Individuālās prezentācijas. Videotreniņš.
  Individuālās prezentācijas. Jautājumi no auditorijas
  Uzstāšanās analīze. Stiprās puses un ieteikumi prasmju pilnveidošanai
 • Kā iepazīt, atpazīt un motivēt klausītājus vai sarunu partneri
  Kā iekšējo kritiķi pārvērst par savu treneri
  Praktiski vingrinājumi un individuāli ieteikumi
 • Kā atbildēt uz “grūtiem” jautājumiem un iebildumiem
  4 posmi atbildot uz jautājumiem
  “Tiltiņa “ metodes izmantošana
  „Komunikācijas sabotieri’’ – kā no tiem izvairīties
 • Stresa pārvarēšana un profilakse

 

Mācību metodes un process

Mācību metodes tiek izvēlētas tā, lai veicinātu visu dalībnieku aktīvu līdzdalību, pieredzes apmaiņu un izvirzīto mērķu efektīvu sasniegšanu.

Metodikas pamatā ir pieaugušo mācību principi, tai skaitā:

 • individuāli un grupu vingrinājumi,
 • video treniņš, video ierakstu analīze,
 • diskusijas,
 • dažādu praktisku situāciju simulācija un analīze,
 • mājas darbs, kas veicina iemaņu nostiprināšanu.

Individuālās prezentācijas un to analīze ļauj apzināties savu publiskās uzstāšanās prasmju pilnveidošanas iespējas, dod izpratni par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām, to izmantošanas iespējām uzstājoties publiski, gan arī ikdienas saskarsmē ar klientiem un kolēģiem.

Diskusijas, pasniedzējas un kursa dalībnieku komentāri par dažādu uzdevumu izpildi palīdz novērtēt savu praktisko iemaņu līmeni un gūt nozīmīgas atziņas par pilnveides iespējām. Mācību programmā praktiskie uzdevumi sastāda 60-70% no mācību laika.

 

Inas Balamovskas pieeja:

 

 

 

Norises laiks

8. un 12. februāris (9:00 - 17:00)

Cena

539.00 EUR + PVN
Agrajiem putniņiem: Piesakieties līdz 8. janvārim un saņemiet 10 % atlaidi.