Korporatīvie risinājumi

Latvijas valsts meži Personāla vadības un administr. daļas vad. Ligita Pundiņa