Digitālā Kompetence* Biznesam

9 dienu mācību programma vadītājiem, kuras mērķis ir sniegt biznesa vadītājiem  izpratni, instrumentus un tehnikas, kas ir nepieciešamas, lai transformētu, attīstītu un vadītu biznesu digitālajā laikmetā. Šī ir unikāla programma, kas izstrādāta kopā ar Latvijas digitālā biznesa ekspertiem un vadītājiem.

*Digitālā prasme

Digitālā kompetence – zināšanu, prasmju, attieksmju kopums (ieskaitot spējas, pieejas, vērtības un apzināšanās), kas ir nepieciešamas, lai efektīvi izmantotu IT sistēmas un rīkus, lai risinātu uzdevumus, problēmas, komunicētu un sadarbotos ar darbiniekiem, partneriem, klientiem, draugiem, vāktu, organizētu un strādātu ar informāciju, un veidotu zināšanu bāzi jebkurā no dzīves jomām – biznesā, izglītībā, privātajā dzīvē utt.

Digitālās pamatkompetences:

 • Informācijas apstrāde
 • Satura veidošana
 • Komunikācija
 • Problēmrisināšana
 • Drošība

Nākamās grupas mācību sākums 13. februārī:

 

Piesakies

Skatieties ierakstu no programmas atklāšanas pasākuma: 

 

 

Sagatavojies mācībām programmā Digitālā Kompetnece Biznesam un novērtē savas zināšanas, aizpildot Tildes Jumis digitālā vadītāja testu.

 

  Programmas treneri par savām tēmām:

Programmas dalībnieki:

 • Programma ir paredzēta mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem, vadītājiem, kas vēlas nodrošināt savu uzņēmumu konkurētspēju un ilgtermiņa attīstību mūsdienīgā biznesa vides kontekstā.     
 • Programma paredzēta vadītājiem, kas vēlas iemācīties efektīvi, pārliecinoši un radoši izmantot mūsdienu digitālo tehnoloģiju iespējas.

IEGUVUMI NO MĀCĪBU PROGRAMMAS:

4 mēnešu laikā (9 dienās) dalībnieki iegūs izpratni, prasmes un pārliecību kļūt par “digitālo” vadītāju:

 •  Spēja pieņemt kompetentus un efektīvus vadības lēmumus saistībā ar biznesa tehnoloģijām;
 •  Zināšanas un instrumenti, kādā veidā efektivizēt biznesu, un iespēja izmantot šos rīkus uzreiz;
 •  Kompetence izstrādāt pārdomātu digitālo pārmaiņu plānu savam uzņēmumam;
 •  Iedvesma realizēt šo plānu realitātē un panākt pozitīvas izmaiņas biznesā;
 •  Pieredzes apmaiņa ar citiem vadītājiem un dalīšanās ar labas prakses piemēriem, kas veicina radošu ideju rašanos.
 •  Kā arī ieteikumi no digitālās nozares ekspertiem un līdzīgi domājošiem vadītājiem.
 •  Dalība Biznesa Klases klubā - tīklojoties ar līdzīgi domājošiem vadītājiem, braucot pieredzes apmaiņas vizītēs u.c.

KĀ NODROŠINĀM REZULTĀTU?

 • Orientācija uz dalībniekiem. Dalībnieku digitālās prasmes līmeņa novērtēšana un programmas pielāgošana grupas vajadzībām pirms mācībām.
 • Spēcīga treneru komanda – digitālās nozares atzīti eksperti un praktiķi.
 • Interaktīvas mācības ar dalībnieku aktīvu iesaisti, pieredzes un viedokļu apmaiņu un jaunu prasmju apguvi.
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem (vieslektori, ekskursijas.)
 • Digitālās transformācijas projekts savā uzņēmumā - tiek izstrādāts programmas laikā, konsultējoties ar kādu no ekspertiem.

Programmas saturs un norise

Mācības notiek saskaņā ar grafiku, mācoties vidēji 2-3 dienas mēnesī nelielās grupās (līdz 15 dalībniekiem). Katram dalībniekam ir pieejami mācību materiāli gan drukātā, gan elektroniskā veidā.

Pirms mācību uzsākšanas notiek individuālas pārrunas ar programmas vadītāju par dalībnieku pieredzi, izaicinājumiem un attīstības vajadzībām. Lai dalībniekus labāk noorientētu programmas saturā un precizētu mācību vajadzības, tiek organizētas pirmsmācību tikšanās, kas palīdz dalībniekiem ātrāk iesaistīties mācību procesā un savstarpēji iepazīties. 

 

IEVADS DIGITĀLAJĀ PASAULĒ:
21. GADSIMTS, BIZNESA ATTĪSTĪBA UN BIZNESA TEHNOLOĢIJU LOMA UN IETEKME

AINĀRS BEMBERIS1 diena

Kādas ir 21. gadsimta aktualitātes un izaicinājumi, ko atnes biznesam modernās tehnoloģijas? Kā digitālo tehnoloģiju straujā attīstība ietekmē globālu un lokālu ekonomiku? Kā saprast, kādā veidā digitālais laikmets ietekmēs konkrēti manu biznesu, organizāciju?   Kādi ir moderno tehnoloģijas “prasmju standarti”?

Šīs modulis parādīs dalībniekiem, kas ir jāzina mūsdienīgam vadītājam par IT, kuras digitālās tehnoloģijas noderēs viņu biznesam, bet kuras kaitēs.   

Programmas saturs

 • Vēsturiskie biznesa tehnoloģiju attīstības cikli. Kas bija 20.gs. attīstības virzītājs - tehnoloģijas vai ekonomika? Ekonomikas un tehnoloģiju vēsturiskie attīstības cikli un to saistība, likumsakarības. Skatījums uz pasauli un Latviju. Ko varam mācīties no vēstures, lai prognozētu nākotni.

 • 21.gs. aktualitātes un izaicinājumi. Biznesa tehnoloģijas mūsdienās, to ietekme uz biznesa rezultātiem, lokālu un globālu ekonomiku.

 • Tehnoloģiju evolūcija. Kāds ir tehnoloģiju sadalījums, struktūra nozarei, izpratne. Lietu internets (Internet of things), Mākoņi (Clouds), Lielie dati (Big data), Reāllaiks (Realtime) u.c., kādam biznesam un vai iepriekš minētie ir ievērības cienīgi? Terminoloģiju būtība mūsdienās?
 • Digitālā laikmeta priekšrocības un draudi. Veiksmes un neveiksmes stāsti, reāli piemēri. Kā saprast, kuras biznesa tehnoloģijas noderēs manam biznesam, bet kuras kaitēs? Par ko vērts maksāt, un kā to izvērtēt?
 • Attīstības ceļš un nākotnes izaicinājumi. Digitālā ekonomika, nākotnes tehnoloģijas un to prognozējamā attīstība. Izzūdošās profesijas. Pievienotā vērtība organizācijām. Laiks, attālums, nauda un citi resursi.

  Mācību uzdevums. „21. gs. biznesa scenārijs ar modernajām tehnoloģijām manā uzņēmumā”. Katram dalībniekam līdz pēdējai nodarbībai ir uzdevums izstrādāt un prezentēt projektu par veicamajām izmaiņām savā uzņēmumā biznesa tehnoloģiju jomā.

 

 

DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA UZŅĒMUMA STRATĒĢIJAS KONTEKSTĀ

ILUTA RIEKSTIŅA, 1 diena

Kāda ir digitālo tehnoloģiju loma/vieta/nozīme uzņēmumā? Kas nosaka IT/IS nepieciešamību konkrētā uzņēmumā? Kā izvērtēt, ko var uzlabot ar IT/IS tehnoloģiju palīdzību?  Kā IT iekļaut kopīgajos uzņēmuma mērķos, sasaistīt ar uzņēmuma darbību? Kā novērtēt esošo IT/IS situāciju un veikt pašanalīzi (t.sk. SWOT) uzņēmumā? Kā sastādīt IT/IS stratēģijas plānu savam uzņēmumam? Kā to veiksmīgi realizēt? Šī tēma palīdz vadītājiem pieņemt kompetentu vadības lēmumu par digitālajām tehnoloģijām.

Programmas saturs:

 • Ko uzņēmumam nozīmē IT, tā vieta, nozīme, ietekme? Uzņēmuma mērķi, to apzināšana. Nākotnes redzējums, vīzija.  Peļņas pieaugums.

 • Kas ir IT/IS stratēģija?  IT/IS stratēģijas mērķi (peļņa, ROI, atbalsta funkcija kā procesiem, tā savienojamībai, informācijas koplietošana). Nozīme uzņēmumā (IT shēma uzņēmumā, informācijas līmeņi un IT izmantošana tajos – no datu ievades līdz augstākajiem lēmumiem).

 • IT/IS stratēģijas plāna izveidošanas priekšnoteikumi

  • Kas man jau ir, kā to novērtēt? Pašanalīze, audits, salīdzinājums. Vai tas atsauksies uz uzņēmuma mērķi – pelnīt vairāk?
  • Lietojumprogrammas (procesu, transakciju, automatizācijas) pārvalde
  • Fiziskās drošības sistēmas (ieejas sistēmas, signalizācija, dūmu, ūdens, temperatūras detektori)
  • Uzskaites
  • Analīzes
  • Informatīvās
  • Tehniskais nodrošinājums, pārvalde
  • Finanšu un investīcijas pārvalde
  • Risku pārvaldīšana

  IT sistēmas uzņēmumā jeb kas man ir un kas varētu/vajadzētu būt. IT stratēģijas posmi, plāni, budžets.

  IT stratēģijas realizēšanas scenāriji.  Veiksmīgas IT stratēģijas realizēšanas nosacījumi.

  Praktiskie uzdevumi: IT/IS stratēģijas plāna sagatavošana. Esošās situācijas novērtējums, esošo sistēmu uzskaitījums, uzlabošanas iespējas, integrēšana manā uzņēmumā.  IT/IS stratēģijas plāna 6 posmu sagatavošana pa soļiem.

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS UN VADĪTĀJA PAŠEFEKTIVITĀTE

ĒRIKS EGLĪTIS1 diena

Kas ir informācija, kāda ir tās nozīme mūsdienu vadītāja dzīvē? Kā veiksmīgi tikt galā ar lielu informāciju apjomu – vadītāja darbā un personiskajā dzīvē? Kā strukturēt un pārvaldīt informācijas pasauli? Kā Informācijas tehnoloģijas var veicināt vadītāja efektivitāti, un kā padarīt digitālās tehnoloģijas par savu sabiedroto. Šajā modulī dalībnieki varēs novērtēt savas digitālās prasmes un sagatavotības pakāpi; izanalizēt savas vajadzības (personiskajā un uzņēmuma/ tā funkcijas vadīšanas līmenī). Dalībnieki mācīsies izvēlēties sev piemērotākos pašlaik pieejamos rīkus, kas dod iespēju uzlabot individuālo darbu un  pārvaldīt savu informācijas pasauli.

Programmas saturs:

 • Informācijas (Tehnoloģijas): Informācijas teorijas dažādas pieejas; informācijas dažādība, ietilpība. Informācijas dzīves cikls. Informācijas dzīves cikla konteksts uzņēmumā. Informācijas cikla brieduma pakāpe.

 • Personīgas informatīvās vides veidošana un personīgās lietošanas IT rīki: pieraksti, izziņu informācija, mācīšanās. Komunikācija: e-pasts, ziņapmaiņa, telekonferences, sociālie tīkli. Atpūta, veselība.  Cits pēc dalībnieku ierosinājumiem.

 • Plānošana un operatīvā vadība: no uzdevumu saraksta līdz plānam ar resursiem.

 • Pārvaldība: paroles, dati, konti, ieskats IT drošības tēmā.

 • Digitālo rīku izvēles kritēriju noteikšana: plašpatēriņš / bizness, "tech hype" līkne, cik maksā mana dzīves stunda. Informācijas meklēšanas metodes, avoti.

 • Praktiskie uzdevumi ir saistīti ar individuālās produktivitātes rīku izvēli – esošas situācijas un vajadzību analīze, izvēles kritēju noteikšana, informācijas meklēšanas avoti, pārdomātu lēmumu pieņemšana.

IT RISINĀJUMI BIZNESA EFEKTIVITĀTEI

ĒRIKS DOBELIS, 1 diena

Kā konkrēti digitālie rīki palīdz uzņēmuma vadītājam efektīvāk organizēt biznesa procesus, lai samazinātu izmaksas un palielinātu peļņu? Šajā modulī, apskatot un analizējot praktiskos digitālos rīkus, dalībnieki varēs izveidot un apzināties īsto tehnoloģisko risinājumu sava uzņēmuma efektivitātes uzlabošanai.  

Programmas saturs

  • Dokumentu pārvaldības risinājums.
  • Dokumentu metadati - kam tos var izmantot?
  • Dokumentu plūsmas - kur palicis dokuments?
  • Versiju kontrole. Elektroniskie apstiprinājumi papīra apstiprinājumu vietā.
  • Meklēšana.
  • Saskarsme ar ārpasauli: e-pasts, skeneris utt.
 • Procesu efektivitātes uzlabošana:
 • Kontrole un kvalitāte: Pieteikumu vadības risinājums. Pieteikumu vadības process dažādās sfērās: klientu apkalpošana, iekšējie servisi, problēmsituāciju risinājuma pārraudzība.
 •  Klientu apkalpošana: CRM.  CRM vadītājam: informācija par klientiem, pārdevēju darba pārraudzība. CRM pārdevējam: lietošanas ērtība, analīze. CRM ieviešanas riski.

 • Zināšanu pārvaldīšana: iekšējie sociālie tīkli.  Kā zināšanu apmaiņa veicina biznesu? Atšķirības no ārējiem sociālajiem tīkliem. Ieviešanas izaicinājumi.

 • Datu pārvaldība un analītika: Datu noliktavas, BI, "Lielie dati".

 • Biznesa lēmumu optimizācija. Atskaites vs. BI. Kā jāorganizē dati datu noliktavā, un kuram tas risinājums ir vajadzīgs. Kā pieņemt lēmumu, kad visus datus vairs nevar salikt vienā Excelī?

 • Praktiskie uzdevumi: Dalībnieki identificē risinājuma pielietojumu savos uzņēmumos / organizācijās.

ATTĀLINĀTA DARBA ORGANIZĒŠANA UN VADĪŠANA

REINIS DRUVIETIS, 0.5 diena

Kādas iespējas paver attālinātā darba izmantošana uzņēmumā? Kā tas veicina  izmaksu mazināšanu un mērķu sasniegšanu? Kādi ir attālinātā darba veidi, to galvenie trūkumi  un svarīgas priekšrocības? Kāda ir virtuālo komandu komunikācijas specifika? Šajā modulī dalībnieki varēs sastādīt attālinātā darba scenārijus savam uzņēmumam, un apgūt rīkus, kā labāk vadīt, motivēt un iesaistīt darbiniekus no attāluma.  

Programmas saturs

 • Virtuālo komandu veidi, izacinājumi, atšķirības, ietekme uz izmaksām
 • Virtuālo komandu darbinieku tipi, vadītāju īpašības
 • CrowdSourcing platformas
 • Iekārtas, datori, BYOD
 • Tiešsaistes tikšanās – sagatavošanās, tikšanās, tālākās darbības (follow-up)
 • Komunikācija – uzticēšanās, motivēšana, deleģēšana, monitorings, konflikti, novērtējums
 • Komunikācijas risinājumi un kanāli: video konferences, grupu darba programmas, e-pasts, ziņojumapmaiņa (chat), u.c.
 • Atbalsta risinājumi, ieteikumi darbinieku attālinātai motivēšanai
 • Praktisks uzdevums ar analīzi darbam video tiešsaistē face-to-face

 

Praktiskie uzdevumi:  Attālinātā darba scenāriju izstrāde. Attālinātā darba scenāriju risku novērtējums un idejas to mazināšanai. Simulācija tiešsaisaistes komunikācijai ar analīzi.

 DIGITĀLAIS MĀRKETINGS BIZNESA VADĪTĀJIEM

REINIS DRUVIETIS, 1 diena

Kā bizness var izmantot digitālās tehnoloģijas, lai sasniegtu un komunicētu ar potenciālajiem un esošajiem klientiem tā kā viņi to sagaida to šobrīd, digitālajā laikmetā? Kā digitālais mārketings var sekmēt uzņēmuma tēla veidošanu vai traucēt tam? Kādi kanāli un digitālā mārketinga rīki ir mūsu rīcībā šodien, un kā izvēlēties atbilstošos katrā konkrētā gadījumā? Šajā modulī dalībnieki apgūs prasmes veikt digitālā mārketinga īstenošanas analīzi un izstrādāt digitālās aktivizācijas plānu savos uzņēmumus.

Programmas saturs

 • Ievads digitālajā mārketingā. Pamatjēdzieni. Kas ir digitālais mārketings? Digitālais vs. tradicionālais mārketings.  Digitālā identitāte, tiešsaistes reputācija. Domeina vārds, adrese digitālajā pasaulē. Personalizācija kā nākotnes noteikums. Virālais mārketings kā lielā iespēja, dalība loterijā. Tehnisko noteikumu realitāte.  Vienotas digitālā identitāte nozīme, etiķete, Latvijas veiksmes stāsti.
 • Uzņēmuma mājas lapa.  Vizītkarte internetā, blogu risinājumi, imidža, stila lapas, informācijas, katalogi, e-veikali.  Arhīva veidošana, nākotnes savietojamība, tagošana.  Tiešā atgriezeniskā saite, chats, videoskype, u.c. Selektīvā informācija, sīkdatnes (cookies) un to labumi.
 • Interneta banneru izmantošana. Sociālo mediju mārketings (Social Media Marketing).  Pamatjēdzieni, veidi.
 • Konkrētas digitālās aktivizācijas realizācija.  Mērķu un prioritāšu noteikšana.  Stratēģija, kanālu izvēle. Attiecību veidošana ar klientu. Sociālā klausīšanās. Satura radīšana, plānošana (Channel check lists). Laika grafika instrumenti (Scheduling). Reklāmas pozicionēšana.  Sadarbība ar iesaistīto pušu, viedokļu līderu kanāliem.
 • Digitālā mārketinga iespējas.

Praktisks darbs no piemēriem.

Pirmie soļi, plānošana.  Situācijas analīze, riski. Informācijas apkopošana. Mērķu noteikšana. Mērķauditorijas definēšana.  Atbilstošu rīku un kanālu izvēle. Budžeta sastādīšana. Rīcības plāns.  Izvērtēšana, atskaites.  Testēšana, atkārtošana, pilnveidošana

RISINĀJUMI PĀRDOŠANAS EFEKTIVIZĀCIJAI

LAURIS LIETAVIETIS, 0.5 dienas

Kā modernās tehnoloģijas var uzlabot pārdošanas efektivitāti un produktivitāti?  Kādi risinājumi šobrīd ir pieejami? Cik tie maksā un kādos gadījumos noder? Ko modernās pārdošanas tehnoloģijas šobrīd vēl neprot?  Pārdošanas un mārketinga tehnoloģiju tirgus attīstības tendences globāli un Latvijā. Kā neapjukt reklāmā un izvēlēties no vairākiem tūkstošiem risinājumu tos, kas ir atbilstoši tieši manam biznesam un uzlabo tieši mana biznesa procesus un rezultātus.

Programmas saturs

 • Vai pārdošana ir mainījusies? Joprojām klienta problēmu risināšana.  Joprojām pārdošanas saruna.  Joprojām rezultāts.
 • Pārdošanas stratēģija. Cilvēki. Process. Tehnoloģijas. Motivācijas sistēmas. Produkts. Klients
 • Pārdošanas tehnoloģijas un to loma pārdošanas stratēģijā. Tehnoloģijas nepastāv pašas par sevi. Tās ir daļa no sakārtota procesa un tām ir konkrēti procesa uzlabojumu mērķi. Kā nodrošināt jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu. Tehnoloģiju izmantošanas rezultāts.
 • Pārdošanas tehnoloģiju tirgus. Tirgus izmērs, izaugsme. Pārdošanas tehnoloģiju atspoguļojums uzņēmumu struktūrās. Pārdošanas tehnoloģiju kategorijas. 
 • Pārdošanas analītika. Sakārtots process un CRM disciplīna kā analītikas pamatu pamats.
 • Praktiski piemēri tehnoloģiju izmantošanā: Ko no tā var izmantot jau rīt?

IT RISKI UN DROŠĪBA

AGRIS KRUSTS, 1 diena

 

Informācijas sistēmu drošība nav absolūta un nav iespējams nosargāt visu vai aizsargāt sevi no visiem riskiem. Kā izvēlēties, ko un no kā aizsargāt? Ko organizēt informācijas drošību uzņēmumā un personiskajā dzīvē, lai virtuālie riski nepārvēršas par reālajām problēmām. Šī tēma palīdzēs vadītājiem izvērtēt savus informācijas drošības riskus attiecībā pret ikdienā visbiežāk lietojamām tehnoloģijām un apgūt risku novēršanas instrumentus. 

Programmas saturs:

Ievads informācijas sistēmu drošībā. Vispārīgi principi. Informācijas sistēmu drošība ikdienas darbā

(uzbrukumu piemēri un demonstrācijas). Organizatoriskie līdzekļi informācijas aizsardzībā. Tehniskie līdzekļi informācijas aizsardzībai, datu šifrēšanai un slēpšanai. Organizācijas informācijas sistēmu drošības politika un noteikumi.

Kā organizēt informācijas aizsardzību

 • Likumdošana
 • Kāpēc nepieciešama IS drošības politika, noteikumi, risku analīze
 • Informācijas klasificēšana
 • Darbības nepārtrauktības nodrošināšana
 • Datu rezerves kopēšana
 • Informācijas drošība un darbinieki
 • Informācijas drošība un sadarbības partneri

Praktiski jautājumi, piemēri, demonstrācijas:

 • “Dzelži”, tīkli utt.
 • Datu šifrēšana, datu nesēju drošība
 • Vīrusi, ļaunatūra, spiegprogrammas
 • Ārējie informācijas nesēji
 • Mobilās iekārtas
 • Privāto iekārtu (telefoni, planšetdatori u.c.) izmantošanas darbā riski
 • Sociālie tīkli un drošība
 • Darbs ārpus biroja

TEHNOLOĢIJU IEVIEŠANA KĀ PĀRMAIŅU PROCESS

ĒRIKS EGLĪTIS, 1 diena

Šajā modulī runāsim un mācīsimies identificēt, ar ko sākt digitālās pārmaiņas katrā konkrētā uzņēmumā, nosakot biznesa prioritātes saistībā ar stratēģiju, digitalizācijas projektu izmaksām un to attiecināšanu. Apgūsim modeļus, kā efektīvi ieviest digitālās pārmaiņas darbā, veidojot nepārtrauktās uzlabošanas kultūru.

Programmas saturs:

 • Attīstības nepieciešamība un tās sasaiste ar stratēģiju
 • Dalībnieku biznesa aktualitātes un uzmanības pievēršana prioritāšu noteikšanai
 • Digitalizācijas projektu izmaksu ietekmes novērtēšana un attiecināšana
 • Pārmaiņu  projekta ieviešanas modeļi, to piemērošanas izvēles kritēriji. "Agile" princips, tā pielietošana biznesa vadībā
 • Nepārtrauktās uzlabošanas cikla ieviešana
 • Iekšējās pretestības pārvarēšana

Praktiski uzdevumi palīdzēs dalībniekiem noteikt sava biznesa prioritātes digitalizācijas projektiem; novērtēt potenciāla izmaksas, kā arī apgūt Agile projektu vadīšanas pamatpricipus un iegūt idejas darbinieku pretestības pārvarēšanai.

 

Dalības maksa 

Dalības maksa vienam dalībniekam ir EUR 2300 + PVN.

Cenā iekļauts:

 • Dalība mācībās, materiāli drukātā un elektroniskā veidā, atbilstošas mācību telpas un aprīkojums, pusdienas, kafijas pauzes, kā arī dalību apstiprinošs sertifikāts.
 • Konsultēšanās ar ekspertiem mācību laikā
 • Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labas prakses piemēriem (vieslektori, ekskursijas.)
 • Pieeja mācību e-videi
 • Dalība Biznesa Klases klubā - domubiedru grupā visiem KIC ilgtermiņa programmu absolventiem, līdzīgi domājošiem uzņēmējiem.

 

 

   Citas ilgtermiņa programmas, kas varētu Jūs uzrunāt:

         

      

 

KIC ilgtermiņa programmas jau kļuvušas par kvalitātes zīmi domājošiem vadītājiem. Aicinām sekot līdzi laikam un pievienot šo izglītību savā profilā profesionāļu tīklā LinkedIn šeit.

 • Lauciņā School/skola ievadiet Komercizglītības centrs (sākot rakstīt, tas parādīsies automātiski, klikšķiniet),
 • Lauciņā Degree/izglītības līmenis rakstiet pie mums pabeigtās programmas nosaukumu: Digitālā Kompetence Biznesam
 • Lauciņā Field of study/studiju joma rakstiet Biznesa vadība digitālajā laikmetā/Business management in digital era
 • Ievadiet mācību gadu un, ja vēlaties linku uz programmu KIC mājaslapā un klikšķiniet saglabāt/save.