Pieredze: līderības, personāla attīstības un motivācijas eksperte kopš 1999. gada, stratēģijas attīstības un ieviešanas eksperte kopš 2006. gada. Praktisko pieredzi guvusi, vairākus gadus strādājot vadošos amatos finanšu un mazumtirdzniecības nozarēs uzņēmumos Nordea banka un RIMI Latvia. Šobrīd ir Bērnu sociālās un finanšu izglītības biedrības valdes locekle un vadītāja.

Savā darbā bijusi atbildīga gan par stratēģijas pārstrādi un ieviešanu, gan budžeta izpildi un darba izpildes rādītāju sasniegšanu. Pateicoties savām līdera prasmēm, spējusi veidot un veiksmīgi attīstīt motivētas komandas, kas nodrošinājušas gan darbinieku, gan klientu apmierinātības pieaugumu.

Izglītība: ekonomikas un biznesa vadības bakalaurs (REA). Starptautisku pieredzi guvusi, mācoties Hakkon Gruppen, Norvēģijā, kā arī aktīvi līdzdarbojoties Zviedrijas Tirdzniecības kamerā (valdes locekle) un Amerikas Tirdzniecības kamerā. Ieguvusi starptautiski atzīto MTa learning (mtalearning.com) sertifikātu par spēļošanas un eksperimentālās (uz praktiskām aktivitātēm balstītas) mācību pieejas izmantošanu moderātora darbā, palīdzot veikt mācību dalībnieku prasmju izpēti un apguvi.

 

Atsauksmes par treneri:

  • Enerģiska pasniedzēja.
  • Jomas profesionālis. :)
  • Sajūsma par pasniedzēju, labprāt vēl smeltos zināšanas un pieredzi no viņas.
  • Pozitīva, aktīva darbība.