Mērķis

Ar Adizes Organizational Checkup aptaujas palīdzību noskaidrot uzņēmuma TOP vadītāju izpratni par uzņēmuma mērķiem, izaicinājumiem un darbības virzienu.

 

Ieguvumi

• Izpratne par vadības komandas mērķu, izaicinājumu un uzdevumu vienotību.
• Ieteikumi, kā panākt uzņēmuma vadītāju skatīšanos “vienā virzienā”.

 

Process

Uzņēmuma TOP vadītāji (3-7 dalībnieki atkarībā no uzņēmumam lieluma) aizpilda aptauju par uzņēmuma mērķiem, situāciju, iespējām, problēmām. Aptauja sastāv no 199 jautājumiem un tās aizpildīšana prasa 45 minūtes, to iespējams pildīt vairākkārtīgi, saglabājot datus.
Kad visas aptaujas ir aizpildītas, Adizes konsultants sagatavo atskaiti, ko prezentē vadības sapulcē. Prezentācijas laikā (1,5-2 h) konsultants iepazīstina ar pētījuma rezultātiem un sniedz rekomendācijas, kā vadības komandā panākt vienotu izpratni. Pēc prezentācijas tiek piedāvāta arī individuāla tikšanās (1-1,5 h) ar uzņēmuma vadītāju (īpašnieku), lai detalizētāk izrunātu situāciju un piedāvātās rekomendācijas.

 

BIZNESA TRENERIS UN KONSULTANTS GREG MATHERS

Pieredze: Adizes Institūta sertificēts partneris, Adizes Latvia izpilddirektors, Rīgas Biznesa Skolas profesors. Gandrīz 20 gadu pieredze kā biznesa trenerim un konsultantam, ir sadarbojies ar tādām kompānijām kā Latvijas Valsts Meži, NP Foods, Deloitte, Accenture, Johnson & Johnson, SEB, Estonian Telephone. Vienlaicīgi Gregs ir aktīvs un veiksmīgs uzņēmējs, kas šobrīd ir iesaistīts savā piektā uzņēmuma izveidē.

Izglītība: MBA grāds (RTU), ir mācījies Harvard Business School un Adizes Graduate School.

Cena

400.00 EUR + PVN
Standarta cena 600 EUR+PVN, Piesakoties līdz 1.05., saņemiet īpašo cenu – 400 EUR+PVN.