Ikdienas darba ritmā, operatīvajās sapulcēs, atskaišu un analīžu jūrā pavisam viegli novirzīties no mērķa un nepamanīt nopietnus signālus. Katra uzņēmuma vadībai vismaz reizi gadā ir nepieciešams „apstāties” un paskatīties uz savu uzņēmumu „no malas”. Lai saprastu, kā tālāk virzīties efektīvāk, ir jāzina, kur uzņēmums atrodas pašreiz, kā ir veicies iepriekš, kādi ir nākotnes plāni un protams, jāizstrādā praktisks rīcības plāns, kā sasniegt savus mērķus.

Efektīvi un nekļūdīgi paveikt šo uzdevumu palīdzēs profesionāls moderators – stratēģijas plānošanas procesa virzītājs. Moderators ierosinās diskusijas, veicinās viedokļu formulēšanu, palīdzēs analizēt un apkopot atziņas par uzņēmuma darba rezultātiem, iespējām un mērķiem, kā arī iesaistīs vadītājus un atbildīgos speciālistus vienotu un saskaņotu darbības plānu veidošanā.


Mērķauditorija

Paplašināta uzņēmuma vadības grupa - valdes locekļi, īpašnieki, struktūrvienību vadītāji un speciālisti, kas atbild par uzņēmuma mērķu sasniegšanu.


Ieguvumi

  • Stratēģijas pārskatam tiek izvēlētas metodes un darba kārtība, kas vislabāk atbilst uzņēmuma situācijai un vadības grupai
  • Profesionāļa vadībā un iesaistoties pašiem vadītājiem, tiek objektīvi izvērtēts uzņēmuma stāvoklis un attīstības iespējas
  • Izveidota vienota sapratne visas vadības grupas ietvaros par uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem un to sasniegšanas veidu
  • Tiek izstrādāti vairāki uzņēmuma tālākās virzības scenāriji un veikts to salīdzinājums, izmantojot vienkāršas un saprotamas analīzes, plānošanas un lēmumu pieņemšanas metodes (piem., stratēģiskā mērķu karte parāda darbības un attīstības prioritātes un to savstarpējo saistību, ceļa karte parāda galvenos posmus un darbību secību uz laika ass)
  • Lēmumi tiek dokumentēti, un rezultātā tiek izveidots uzņēmuma stratēģijas apraksts, ar kuru iepazīstināt visus uzņēmuma darbiniekus
  • Vadītāju un speciālistu iesaistīšana stratēģijas pārskatā stiprina komandu un palielina pārliecību par mērķu un uzdevumu izpildi.

 

Mācību metodes un process

Gatavojoties semināram, moderators kopā ar uzņēmuma vadību izvēlas atbilstošāko darba metodi, precizē darba kārtību un mērķus. Semināra programma tiek veidota, ņemot vērā uzņēmuma aktualitātes, izskatāmo jautājumu sarežģītību, kā arī dalībnieku prognozēto aktivitāti un sagatavotības līmeni, apspriežot izskatāmos jautājumus. Parasti seminārs tiek rīkots atbilstošās telpās ārpus biroja.

 

! Darba valodas: latviešu, krievu, angļu.

Ja jūtat, ka nepieciešams atbalsts, bet nevarat izlemt par piemērotāko treneri un formātu, sazinieties ar mums.

PIETEIKT TIKŠANOS

Saistītās iespējas:

PROJEKTS STRATĒĢISKU JOMU ATTĪSTĪBAI MAZAJIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMUMIEM:

Cena

Cena ir atkarīga no vajadzības un risinājuma: 2 000 - 8 000 EUR +PVN