Mērķauditorija

 

 • Produktīvas ražošanas vadīšanas programmas dalībnieku vadītāji
 • Uzņēmumu īpašnieki, TOP vadītāji.

Programmas mērķis

 Seminārā – fokuss uz TOP vadītāju galvenajiem jautājumiem un izšķiršanos:

 • Pelnīt vai taupīt?
 • Ko darīt, bet, varbūt, ko nedarīt?
 • Kā taupīgi izmantot visdārgāko un vistrauslāko uzņēmuma resursu – darbinieku prasmes un potenciālu?

Ieguvumi:

Dalībnieki

 • Izpratīs TOC pieeju organizācijai un biznesam un apgūs ar TOC saistītās praktiskās metodes un tehnikas vadības lēmumu pieņemšanai un uzņēmuma peļņas palielināšanai
 • Apgūs instrumentus, kā iesaistīt uzņēmuma visu līmeņu darbiniekus, efektīvi izmantojot viņu zināšanas un potenciālu.

Dalībnieku atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Jauna, aktuāla un Latvijā vajadzīga tēma. Jo vairāk to pārzinās, jo labāk visiem mums klāsies!
 • Apbrīnoju gan pasniedzēja zināšanas par jautājumu, gan spēju pielāgoties klausītājiem. Pasniedzēja iepriekšējās zināšanas par dalībnieku uzņēmumiem.
 • Lika mainīt domāšanu - lietu uztveri.
 • Beidzot sapratu bungu un virves principu Lean filozofijā.
 • Ieguvumi ir pārāk daudz, lai uzskaitītu.
 • Reāli uzdevumi, kas pastiprina teorētiskās zināšanas.
 • CCPM principi.
 • Liels daudzums informācijas. Daudz jauna un nezināma. 
 • Ieguvu jaunu skata punktu uz biznesu kopumā.
 • Mazu apjomu vadība ražošanā, loģistikas shēmas, personāla vadība, viss bija vērtīgs.
 • "Svaigs" skatījums uz vairākām lietām. Vairākas jaunas metodikas un ieskats tematos.
 • Jaunāks, svaigāks skatījums uz plānošanu.
 • Ieguvu idejas praktiskiem risinājumiem uzņēmumā, iedvesmu, seminārs sasaucas ar meklējumiem, lai labāk izprastu situāciju uzņēmumā.
 • Laiks tika izmantots 100% un vēl mazliet, bet tas ir tā vērts.
 • Ieguvu idejas praktiskiem risinājumiem uzņēmumā, iedvesmu, seminārs sasaucas ar meklējumiem, lai labāk izprastu situāciju uzņēmumā
 • Labākais un vispusīgākais Latvijā!
 • Izcila pasniedzēja kompetence un vērtīgas zināšanas


Mācību programma

 • Mērķa formulējums. Uzņēmuma mērķis. Mērķa sasniegšanas nepieciešamie nosacījumi
 • TOC (ierobežojumu teorijas) un LEAN mijiedarbība. Daži vienkāršāki LEAN instrumenti, kurus var sākt pielietot jau rīt.
 • TOC – tiešais ceļš uz uzņēmuma mērķa sasniegšanu. Sistēmas ierobežojums. Kapacitātes ierobežojumi un iekšējās politikas ierobežojumi. Kā atrast un kā pārvarēt mūsu sistēmas ierobežojumus.
 • TOC ražošanā. Praktiski pielietojami piemēri.
 • Efektīvā TOC Vadības lēmumu pieņemšanas tehnika. Kā pieņemt pareizos lēmumus ātri, bez kalkulācijām un liekiem aprēķiniem.
 • Kā pareizi un taupīgi izmantot viss trauslāku resursu – uzņēmuma personālu. TOC pieeja.
  Visos kursa posmos tiek izmantota vingrinājumu darba burtnīca, kā arī atsevišķi vingrinājumi un praktiski uzdevumi.

Norises laiks

5. un 6. oktobris (9:00 - 17:00)

Cena

590.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 5. septembrim un saņemiet 10% atlaidi! Produktīva Ražošanas vadīšana programmas dalībnieku vadītājiem īpašā cena - 490 EUR

Biznesa treneri

Georgijs Buklovskis

Ražošanas vadīšanas, TOC (ierobežojumu teorija) un LEAN ieviešanas eksperts kopš 2005. gada