Mērķauditorija

 

 • Produktīvas ražošanas vadīšanas programmas dalībnieku vadītāji
 • Uzņēmumu īpašnieki, TOP vadītāji.

Programmas mērķis

 Seminārā – fokuss uz TOP vadītāju galvenajiem jautājumiem un izšķiršanos:

 • Pelnīt vai taupīt?
 • Ko darīt, bet, varbūt, ko nedarīt?
 • Kā taupīgi izmantot visdārgāko un vistrauslāko uzņēmuma resursu – darbinieku prasmes un potenciālu?

Ieguvumi:

Dalībnieki

 • Izpratīs TOC pieeju organizācijai un biznesam un apgūs ar TOC saistītās praktiskās metodes un tehnikas vadības lēmumu pieņemšanai un uzņēmuma peļņas palielināšanai
 • Apgūs instrumentus, kā iesaistīt uzņēmuma visu līmeņu darbiniekus, efektīvi izmantojot viņu zināšanas un potenciālu.

Dalībnieku atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Jauna, aktuāla un Latvijā vajadzīga tēma. Jo vairāk to pārzinās, jo labāk visiem mums klāsies!
 • Apbrīnoju gan pasniedzēja zināšanas par jautājumu, gan spēju pielāgoties klausītājiem. Pasniedzēja iepriekšējās zināšanas par dalībnieku uzņēmumiem.
 • Lika mainīt domāšanu - lietu uztveri.
 • Beidzot sapratu bungu un virves principu Lean filozofijā.
 • Ieguvumi ir pārāk daudz, lai uzskaitītu.
 • Reāli uzdevumi, kas pastiprina teorētiskās zināšanas.
 • CCPM principi.
 • Liels daudzums informācijas. Daudz jauna un nezināma. 
 • Ieguvu jaunu skata punktu uz biznesu kopumā.
 • Mazu apjomu vadība ražošanā, loģistikas shēmas, personāla vadība, viss bija vērtīgs.
 • "Svaigs" skatījums uz vairākām lietām. Vairākas jaunas metodikas un ieskats tematos.
 • Jaunāks, svaigāks skatījums uz plānošanu.
 • Ieguvu idejas praktiskiem risinājumiem uzņēmumā, iedvesmu, seminārs sasaucas ar meklējumiem, lai labāk izprastu situāciju uzņēmumā.
 • Laiks tika izmantots 100% un vēl mazliet, bet tas ir tā vērts.
 • Ieguvu idejas praktiskiem risinājumiem uzņēmumā, iedvesmu, seminārs sasaucas ar meklējumiem, lai labāk izprastu situāciju uzņēmumā
 • Labākais un vispusīgākais Latvijā!
 • Izcila pasniedzēja kompetence un vērtīgas zināšanas


Mācību programma

 • Mērķa formulējums. Uzņēmuma mērķis. Mērķa sasniegšanas nepieciešamie nosacījumi
 • TOC (ierobežojumu teorijas) un LEAN mijiedarbība. Daži vienkāršāki LEAN instrumenti, kurus var sākt pielietot jau rīt.
 • TOC – tiešais ceļš uz uzņēmuma mērķa sasniegšanu. Sistēmas ierobežojums. Kapacitātes ierobežojumi un iekšējās politikas ierobežojumi. Kā atrast un kā pārvarēt mūsu sistēmas ierobežojumus.
 • TOC ražošanā. Praktiski pielietojami piemēri.
 • Efektīvā TOC Vadības lēmumu pieņemšanas tehnika. Kā pieņemt pareizos lēmumus ātri, bez kalkulācijām un liekiem aprēķiniem.
 • Kā pareizi un taupīgi izmantot viss trauslāku resursu – uzņēmuma personālu. TOC pieeja.
  Visos kursa posmos tiek izmantota vingrinājumu darba burtnīca, kā arī atsevišķi vingrinājumi un praktiski uzdevumi.

Norises laiks

Nākamais kurss tiks plānots pēc pieprasījuma. Jautājiet par iespējām mums.

Cena

590.00 EUR + PVN