PUBLISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN MEDIJU TRENIŅŠ (GRUPAI)

Praktisks treniņš darba grupai, lai darbinieki uzlabotu prezentāciju prasmes, iegūtu pārliecību par sevi un lai runātāja biznesa kompetence apvienotos ar emocionālo inteliģenci, dabisku uzvedību un personības šarmu.

Mērķauditorija

 • Uzņēmuma vadība
 • Runas personas
 • Sabiedrisko attiecību speciālisti

Treniņš būtu vajadzīgs, ja uzņēmuma vadītājiem vai runas personām ir jāattīsta savas prasmes:

 • Brīvāk justies kameras priekšā
 • Veiksmīgi un saistoši prezentēt sevi un uzņēmumu, izvairoties no “tiešās” reklāmas
 • Atbildēt uz žurnālistu provokatīviem vai grūtiem jautājumiem, sniedzot uzņēmumam izdevīgu informāciju


Ieguvumi

 • Uzlabotas publiskās argumentācijas un prezentācijas prasmes
 • Apgūtas iemaņas, kā veidot vēstījumu medijiem – īsu, viegli uztveramu un izteiksmīgu
 • Izpratne par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām un iespējām tās pārvaldīt
 • Pilnveidotas prasmes pārliecinoši atbildēt uz grūtiem jautājumiem


Programma (var tikt pielāgota uzņēmuma vajadzībām un situācijām) 

 • Mediju un publiskās komunikācijas loma organizācijas tēla veidošanā
  • Organizācijas tēla apzināta veidošana
  • Spēles noteikumi ar medijiem
 • Pārliecināta un efektīva intervija
  • Vēstījums – viegli uztverams un aktuāls
  • Kā sagatavoties intervijai
  • Ieteikumi, ja negaidīti jāuzstājas
 • Individuālais tēls kā komunikatīvais faktors
  • Kā sasniegt verbālās un ķermeņa valodas atbilstību
  • Balss īpašā nozīme intervijās
 • Intervija – videotreniņš
  • Individuālas intervijas ar žurnālistu
  • Videotreniņa analīze, ieteikumi
  • Kā kontrolēt uztraukumu intervijas laikā
 • Kā atbildēt uz grūtiem un provokatīviem jautājumiem
  • Kas ir grūti jautājumi? Kā precizēt jautājumus
  • Kā atbildēt – īsi, argumentēti, pozitīvi
  • Iebildumu pārvarēšana
 • Ziņojuma sagatavošana medijiem
  • Preses relīzes rakstīšanas pamatprincipi
  • Zibenīgas atbildes taktika
 • Neformāla saruna kā lietišķas komunikācijas daļa
  • Prasme izmantot neformālu sarunu vidi uzņēmumā
  • Ieteikumi, kā vairot kontaktus un radīt uzticamību

 

Mācību metodes un process

Mācību metodes tiek izvēlētas tā, lai veicinātu visu dalībnieku aktīvu līdzdalību, pieredzes apmaiņu un izvirzīto mērķu efektīvu sasniegšanu.

Metodikas pamatā ir pieaugušo mācību principi, tai skaitā:

 • Individuāli un grupu vingrinājumi
 • Diskusijas
 • Dažādu praktisku situāciju simulācija un analīze
 • Video treniņš, video ierakstu analīze
 • Mājas darbs, kas veicina iemaņu nostiprināšanu

Individuālās prezentācijas un to analīze ļauj apzināties savu publiskās uzstāšanās prasmju pilnveidošanas iespējas, dod izpratni par savu individuālo ķermeņa valodu, balss īpašībām, to izmantošanas iespējām uzstājoties publiski, gan arī ikdienas saskarsmē ar klientiem un kolēģiem. Diskusijas, pasniedzējas un kursa dalībnieku komentāri par dažādu uzdevumu izpildi palīdz novērtēt savu praktisko iemaņu līmeni un gūt nozīmīgas atziņas par pilnveides iespējām. Mācību programmā praktiskie uzdevumi sastāda 60-70% no mācību laika.

 

VADOŠO DARBINIEKU INDIVIDUĀLIE TRENIŅI-KONSULTĀCIJA

Individuālie treniņi un konsultācijas prezentēšanas prasmēs, publiskajā komunikācijā un komunikācijā ar medijiem dod iespēju vadītājiem mērķtiecīgi strādāt ar savām stiprajām un vājajām pusēm. Konsultāciju laikā klients gūst priekšstatu par savu publiskās komunikācijas prasmju pilnveidošanas iespējām un metodēm. Klienta uzstāšanas “vājas puses” tiek analizētas, un klientam tiek piedāvāti konkrēti uzdevumi un tehnikas, kas palīdzēs tieši viņam padarīt savu uzstāšanos un komunikāciju pārliecinošu, spilgtu un viegli uztveramu.


Process

Sagatavošanas posmā konsultante analizēs klienta uzstāšanos reālajā un/vai modelētajā vidē, atlasīs klientam aktuālas teorijas tēmas un piemērus vingrinājumiem un situāciju analīzei, kā arī sagatavos videoierakstus analizēšanai.

Treniņa struktūra:

 • Teorija, situāciju modelēšana
 • Video un audio ierakstu analīze
 • Videotreniņš (vingrinājumu un uzdevumu izpildes videoieraksts, analīze, pilnveidošanas rekomendācijas)
 • Mājas darba analīze
 • Labāko piemēru analīze

 

Iespējamās konsultāciju-treniņa tēmas

 • Publiskā uzstāšanās kā efektīvas komunikācijas daļa
 • Prezentācijas vai sapulces plānošana
 • Individuālais tēls
 • Kā atbildēt uz jautājumiem un iebildumiem sapulcēs un prezentācijās
 • Spēles noteikumi ar medijiem
 • Pārliecināta un efektīva intervija
 • Intervijas ar TV/ radio žurnālistu – videotreniņš
 • Kā atbildēt uz žurnālista jautājumiem
 • Individuālais tēls kā komunikatīvais faktors
 • Pozitīvs un pārliecināts pirmais iespaids – nozīmīgs faktors komunikācijā
 • Skaidrs, viegli uztverams, klientu motivējošs vēstījums
 • Videotreniņš publiskās uzstāšanās prasmju pilnveidošanai
 • Klientu tipi, kā veiksmīgi komunicēt

 

Cena

Cena ir atkarīga no vajadzības un risinājuma