Mērķauditorija:

 • Projektu vadītāji, koordinatori un dalībnieki
 • Ekspertu grupu vadītāji
 • Profesionāļi ar vēlmi pielietot projektu vadības metodes ikdienas darbībā

Ieguvumi no semināra:

Dalībnieki pratīs:

 • Precīzi definēt projekta mērķus saskaņā ar biznesa mērķiem  un identificēt, nepieciešamus uzdevumus
 • Sastādīt projekta plānu un izstrādāt tā ieviešanas stratēģiju,
 • Izvērtēt projekta galveno personu nozīmību
 • Nodrošināt sistemātisku un veiksmīgu, komunikāciju ar projektā iesaistītajām pusēm,
 • Veikt risku izvērtējumu un novērtēt to ietekmi uz projekta izpildes gaitu.

Programma

 • Projekta kā metodes nepieciešamības pamatojums
  Projekta metodes būtība ir strukturēta un plānveida darbība veicot kontroli un uzraudzību, kā arī rūpējoties par mērāmiem rezultātiem
 • Projekta mērķu noteikšana un salāgošana ar biznesa vajadzībām
  Uzsākot projektu ir ļoti svarīgi apzināt un saprast projekta patieso mērķi, kā arī veikt nepieciešamās darbības, lai šo mērķi precizētu. Tas nodrošinās sekmīgu projekta ieviešanu ar pasūtītāju apmierinātību ar projekta rezultātiem.
 • Projekta plānošana un ieviešanas stratēģija
  Pirms sākt projekta ieviešanu, nepieciešams izplānot tā struktūru, ieviešanas stratēģiju, kā arī identificēt galvenos pieturas punktus
 • Savstarpēji saistīto uzdevumu identifikācija un to ietekme uz laika grafiku
  Projekta plānošanas laikā nepieciešams izprast, kādi ir savstarpēji saistītie uzdevumi, kā nodrošināt to ieviešanu un nepieļaut nevajadzīgu aizkavēšanos, kā arī kā veidot laika grafiku, ievērojot iekšējās un ārējās ietekmes.
 • Piemērotu resursu piesaistīšana un izmantošana, galveno personu izvērtēšana
  Projekts ir komandas darbs, tāpēc ļoti svarīgi ir, lai projektu ieviešanā piedalās vispiemērotākie resursi – gan kompetenču, gan savstarpējās komunikācijas ziņā. Projektā ir jārūpējas, lai tiek nodrošināta projekta galveno personu apmierinātība ar projekta gaitu (Stakeholder management)
 • Projekta komunikācija
  Viens no projekta vadības vissvarīgākajiem uzdevumiem – savlaicīgi un precīzi informēt projekta komandu un pasūtītājus par projekta gaitu. Katra veida komunikācijai jāizvēlas piemēroti kanāli, tie jāatspoguļo komunikāciju plānā.
 • Projektu risku pārvaldība un to ietekme uz projekta gaitu
  Projekta ieviešanas gaitā notiekti pastāv riski, ka kaut kas var neizdoties kā plānots – to sauc par risku pārvaldību un secīgu darbību, lai novērstu nevēlamās sekas.
 • Praktiskais uzdevums, lomu spēle
  Tiks izspēlēta reāla situācija kādā uzņēmumā, uzskatāmi demonstrētas, kādas ir projekta komandas dažādu dalībnieku lomas un nozīme lēmumu pieņemšanā. Tas dos iespēju kursu dalībniekiem praktiski pielietot iegūtās zināšanas un prasmes.

Mācību metodes un process

4+4 stundu seminārs, kurā pasniedzējas stāstītais tiks papildināts ar piemēriem, dalībnieki aktīvi darbosies, pildot dažādus praktiskus uzdevumus, kā arī iesaistīsies diskusijās par projektu vadības pielietojumu savos uzņēmumos. Tā būs vieta arī labām idejām un viedokļu apmaiņai ar kolēģiem no citiem uzņēmumiem.

1.daļa (4h): 24. oktobris no 13:00 līdz 17:00

Praktiska darbnīca, kuras laikā dalībnieki pilnveido un trenē profesionālās kompetences, kas ir būtiskas projektu vadītājiem. Refleksija par dienas laikā apgūto.

2.daļa (4h): 31. oktobris no 13:00 līdz 17:00

Praktiska darbnīca, kuras laikā dalībnieki turpina trenēt projektu vadības kompetences. Noslēgumā ir lomu spēle, kuras rezultātā darbinieki izstrādā kādu no projketu iespējamajiem scenārijiem.

 

Atsauksmes par kursu:

 • Kurss ļoti augstā profesionālā līmenī.
 • Otrās dienas lomu spēle bija ļoti veiksmīga.
 • Ieguvu daudz dažādus knifiņus un skaidrojumus tam, kādēļ konkrētos, reālos projektos iesaistītie rīkojas tieši kādā vienā vai citā veidā. Sapratu arī, ka ļoti būtiska projekta sekmīgam iznākumam ir tieši komunikācija starp iesaistītajiem.
 • Nenoteiksme ir risks. Projektu vadība ir cilvēkvadība. Projektu vadītāja loma, tiesības un atbildība.
 • Ieguvu praktiskās iemaņas (iespējas strādāt praktiski, ne tikai klausīties teoriju).
 • Domāšanas virziens, uztvere, uzsvars uz rezultātu. Vērtēju ļoti pozitīvi. Paldies par galveno / svarīgāko akcentēšanu.
 • Ļoti labi iesaista klausītājus dažādu projekta realizēšanas situāciju risināšanā.
 • Pasniedzējs uzklausīja aktuālos jautājumus, un ne tikai pieturējās pie programmas, bet arī sniedza redzējumu par jautājumiem ārpus tās.

 

Foto: Jeff Sheldon

Norises laiks

31. oktobris un 7. novembris (13:00 - 17:00)

Cena

265.00 EUR + PVN
Piesakieties līdz 24. septembrim un saņemiet 10% atlaidi!