Komandas saliedēšanas pasākumi

Komandas treniņu brīvā dabā lieliski var kombinēt ar daudzām papildus vajadzībām: stratēģijas plānošanu, projektu komandas, pārdošanas prasmju mācībām un tamlīdzīgi. Lielisks risinājums ir komandas treniņš uzņēmuma darbiniekiem kopā ar svarīgākajiem klientiem un piegādātājiem. Treniņi var notikt brīvā dabā, mežā vai telpās.

Komandas treniņš darbojas divos galvenajos virzienos:

Katram personīgi ir iespēja apzināties savu lomu komandā, pamanīt un izvērtēt savas stiprās un pilnveidojamās puses. Profesionālu treneru vadībā ikvienam ir iespēja

 • Novērot un analizēt savu rīcību un attieksmes dažādās situācijās
 • Gūt ticību saviem spēkiem, iniciatīvu, atbildības uzņemšanos un iespēju saskatīšanu
 • Izmantot savas stiprās puses kopīgo uzdevumu veikšanā

 

Komandai kopumā ir iespēja apzināties sadarbības spēku, komandas dalībnieku lomas un savstarpējo attiecību dinamiku. Treniņa gaitā veidojas komanda

 • Kura izprot uzņēmuma kopīgos mērķus
 • Ir spējīga efektīvi veikt kopīgus uzdevumus
 • Spēj patstāvīgi risināt problēmas
 • Ir pilnveidojusi savstarpējo uzticēšanos un komunikāciju
 • ir saņēmusi vielu pārdomām par darbības/sadarbības pilnveidi ikdienā
 • Prot maksimāli izmantot katra cilvēka personīgos resursus
 • Guvusi daudz pozitīvu emociju un atjaunojusi darba prieku

Treniņa programma un tās grūtības pakāpe tiek veidota katram uzņēmumam individuāli, ņemot vērā uzņēmuma mērķus un dalībnieku vajadzības.

Komandas treniņš palīdz darbiniekiem mobilizēties kopīgam darbam sarežģītos biznesa apstākļos un sagādāt emocionāli pozitīvu pārdzīvojumu.


Darba metode

Komandas treniņa metode veicina katra dalībnieka aktīvu līdzdalību. Tiek izmantoti

 • Grupas uzdevumi brīvā dabā un telpās
 • Detalizēta uzdevumu rezultātu analīze un secinājumu pārnešana uz ikdienas darbu
 • Individuālās rīcības un attieksmju analīze un pārnešana uz ikdienas darbu
 • Dalībnieku diskusijas un uzņēmumam tipisko atziņu formulēšana  

 

Komandas koučings

Komandas koučinga galvenais uzdevums – darba uzdevumu izpildes efektivitātes celšana. 

Tieši koučings ir labākais instruments darbā ar komandu pārmaiņu laikā, piemēram, krīzes, kompānijas pārstrukturizācijas vai jauna projekta uzsākšanas laikā, jo tas ļauj

 • Ātri izveidot augstas efektivitātes komandu konkrētā projekta ietvaros
 • Izkustināt iesūnojušu/ iestrēgušu komandu
 • Būtiski palielināt projekta izpildes tempu
 • Mainīt pieeju darbu veikšanai
 • Celt biznesa efektivitāti

Cena

Cena ir atkarīga no vajadzības un risinājuma: 1100 - 10 000 EUR +PVN

Biznesa treneri

Anita Gaile

Personāla vadības un pārmaiņu vadības eksperte kopš 2003. gada

Anita Mežinska

Uzņēmumu vadīšanas, personālvadības un komunikācijas eksperte kopš 1996. gada

Santa Leiboviča

Komandas efektivitātes eksperte un praktizējoša attīstības trenere (koučs) kopš 2009. gada

Agris Grava

Pārdošanas, vadīšanas, profesionālās un personīgās izaugsmes eksperts kopš 1997. gada

Mareks Dombrovskis

Komandas treniņu vadīšanas, komandas veidošanas un saliedēšanas eksperts kopš 2005. gada